ElektroUnion nominowane do nagrody WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców – edycja 2013, jako 1 z 400 przedsiębiorstw z całego kraju.

Tegoroczna XVI edycja konkursu o WIKTORIĘ miała charakter ogólnopolski i była przeznaczona dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do nominacji firm do konkursu posiada organizator konkursu, samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, a także Ambasadorzy Marki.

WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców od szesnastu lat skutecznie promuje najlepsze firmy zajmujące się handlem, produkcją i usługami. Jest symbolem jakości, rzetelności, a także wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednocześnie, jako doskonałe narzędzie promocji oraz budowania reputacji, pomaga w rozwoju przedsiębiorczości i sprzyja wzrostowi konkurencyjności.

WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców to 16 lat konkursu, w tym 3 plebiscyty ogólnopolskie:

  • 5.000 firm uczestniczących
  • 1.200 firm nominowanych
  • 200 laureatów w Warszawie
  • 150 laureatów na Mazowszu
  • 80 laureatów ogólnopolskich

WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest niekomercyjnym konkursem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Nominowane firmy przystępując do rywalizacji nie wnoszą żadnych opłat.

Wielka Gala WIKTORII 2013 pod hasłem „Nie jakość kosztuje, ale jej brak” odbyła się w dniu 26 października 2013 w Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie. Konkursowi w 2013 roku patronowali: Ministerstwo Gospodarki, PARP, wojewodowie 7 województw, marszałkowie 10 województw, związek powiatów polskich oraz prezydent m.st. Warszawy. Galę prowadzili Maciej Orłoś i Agnieszka Cegielska.

Konkurs o WIKTORIĘ jest kontynuatorem lokalnego plebiscytu „Warszawskiego Znaku Jakości” i „Mazowieckiego Znaku Jakości”. Przez 13 lat nagradzano najlepsze firmy z Warszawy i Mazowsza – od małych pojedynczych sklepów, po duże koncerny. W 2011 roku konkurs stał się plebiscytem ogólnopolskim i przyjął nazwę WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców.