Elektryczne autobusy we Wrocławiu

Grupa Turon oraz miasto Wrocław rozpoczęły z końcem listopada 2013 roku współpracę, której celem ma być czystsze powietrze, nowoczesna technologia i niższe koszty eksploatacji. Główne założenie projektu e-BUS to zwiększenie efektywności energetycznej transportu publicznego i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej.

TAURON Dystrybucja (spółka zależna TAURON Polska Energia) i Wrocław rozpoczęły współpracę, której celem będzie wdrożenie pilotażowego systemu transportu publicznego oraz systemu Smart Grid (inteligentne sieci) opartego o autobusy elektryczne oraz system ładowania i wymiany baterii.

Projekt przewiduje zakup autobusów elektrycznych, które będą jeździć po ulicach Wrocławia, a także wdrożenie pilotażowego systemu magazynowania energii w stacjonarnej i mobilnej infrastrukturze elektroenergetycznej. Będzie to jeden z pierwszych tak zaawansowanych systemów transportu publicznego w Polsce.

Według radnych miejskich miasta Wrocławia, ważnym elementem nowoczesnego miasta jest przyjazny transport publiczny. Dlatego zdecydowaliśmy się wziąć udział w projekcie e-BUS. Dla miasta i jego mieszkańców ważne jest przede wszystkim osiągnięcie takich celów jak sprawna i komfortowa komunikacja miejska, ale także czystsze powietrze, obniżenie poziomu hałasu czy zmniejszenie zużycia energii. Natomiast spółce TAURON umowa pozwoli zrealizować projekt zupełnie innowacyjny i to nie tylko w skali Polski. Najważniejsze cele to rozwój inteligentnych sieci energetycznych, tzw. Smart Grid, poprawa efektywności energetycznej oraz zdobycie doświadczeń w zakresie magazynowania energii. Są one istotne także z punktu widzenia spółki. Głównym celem projektu e-BUS będzie poprawa niezawodności i jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej.

Źródło: Tauron Polska Energia