Faktoring dla poszukujących kapitału

Przedsiębiorcy poszukujący kapitału powinni zwrócić baczną uwagę na faktoring, który jest dobrym rozwiązaniem dla firm potrzebujących kapitału obrotowego, zwłaszcza w sytuacji braku zabezpieczeń wymagających przy zaciąganiu kredytu.

Jeśli firma korzysta dodatkowo z usługi zarządzania należnościami i z monitoringu portfela, ma to także pozytywny wpływ na dyscyplinę płatniczą odbiorców. Spora grupa przedsiębiorców wybiera faktoring z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorców. Umożliwia to poprawę struktury bilansu. Faktoring sprawdza się też w firmach publikujących swoje dane i wskaźniki finansowe. W okresie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorcy powinni świadomie dywersyfikować źródła finansowania swojej działalności i korzystać zarówno z kredytów bankowych, jak i z alternatywnego faktoringu, który obecnie jest bardziej dostępny niż kredyt, ponieważ ocena transakcji jest dokonywana nie tylko na podstapodstawie sytuacji finansowej klienta, ale także na podstawie analizy struktury odbiorców, terminowości regulowania zobowiązań, jakości wierzytelności.

Źródło: BRE Faktoring