Ministerstwo Gospodarki, po nauczce z ACTA , chce konsultować online projekty aktów prawnych

Do końca 2012 roku ma być gotowa platforma konsultacyjna on-line do przygotowywanych przez Ministerstwo Gospodarki, dzięki czemu obywatele uzyskają realny wpływ na tworzenie prawa. Projekt zakłada, że każdy będzie mógł przedstawić swoje propozycje do wszystkich aktów prawnych, tak aby buble prawne i przepisy utrudniające życie były wychwytywane już na wczesnym etapie legislacji. Wicepremier rządu, minister gospodarki Waldemar Pawlak twierdzi, że: „Jeśli nie chcemy powtórki z ACTA, musimy dać wszystkim obywatelom możliwość zgłaszania uwag do projektów aktów prawnych. Dlatego w Ministerstwie Gospodarki wprowadzamy pilotażowy projekt konsultacji online. Dzięki temu obywatele będą mieli realny wpływ na stanowienie prawa w Polsce. Taka społeczna +kontrola+ wpłynie pozytywnie na jakość naszych regulacji” Według Waldemara Pawlaka: „Setki tysięcy aktywnych internautów- obywateli może skuteczniej wspierać ustawodawcę lepiej niż najlepsze prawnicze ekspertyzy, a Ci z internautów, którzy teraz protestują przeciwko umowie ACTA, z zadowoleniem przyjmą taką formę zgłaszania uwag”. Po okresie testowania narzędzie będzie udostępnione także innym organom administracji publicznej.. Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Gazeta Prawna