Od 1 stycznia 2015 roku nowy dowód osobisty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że od 1 stycznia 2015 roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Znikną z niego informacje o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście oraz skan podpisu właściciela dowodu.

Nie zmieni się natomiast sam format dokumentu. Bez zmian pozostaną wymiary dowodu 86 × 54 mm. Dowód tożsamości będzie miał dziesięcioletni okres ważności, za wyjątkiem dokumentów wydawanych dla dzieci poniżej piątego roku życia. Osoby powyżej 65. roku życia dowód otrzymają bezterminowo. Zdjęcie do dowodu będzie takie samo jak to, które obowiązuje w paszportach. Nowe dowody będą obowiązywać od 1 stycznia, ale nie oznacza to, że stare stracą ważność. Ministerstwo podkreśla, że nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Wniosek o nowy dokument będzie można złożyć drogą elektroniczną.

Projekt tego rozporządzenia 30 lipca 2014 roku, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zatem ostateczny kształt projektowanych rozwiązań jeszcze może ulec zmianom w wyniku prowadzonych uzgodnień. Rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w ustawie z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku, stąd konieczność wydania rozporządzenia zgodnego z jej treścią.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych