PKP Energetyka może wejść na GPW w 2012

PKP Energetyka prawdopodobnie zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w 2012 roku. Inwestorom zaoferowane zostaną jedynie nowo wyemitowane akcje. PKP jeszcze do niedawna rozważała sprzedaż części posiadanych w spółce udziałów. W ofercie PKP Energetyka znajdą się jedynie akcje, które podwyższą kapitał.

Utrzymany zostanie 70% kontrola nad Spółką. PKP Energetyka jest jednym z największych w Polsce uczestników rynku energii elektrycznej (około 3,6% udziału w ilości energii dostarczanej odbiorcom końcowym), właścicielem sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju. Sprzedaje energię elektryczną zarówno odbiorcom przyłączonym do jej sieci dystrybucyjnej, jak i klientom wykorzystującym uprawnienia TPA. Istotną częścią działalności spółki jest dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby transportu kolejowego, ale 45% jej klientów stanowią też firmy spoza branży kolejowej. Spółka świadczy też usługi elektroenergetyczne, prowadzi sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów szynowych. W 2010 roku PKP Energetyka zanotowała zysk w wysokości 131,6 mln zł. Obecnie zatrudnia blisko 8 tys. pracowników