Prąd z biogazu w legnickich wodociągach

W Legnicy na Dolnym Śląsku, na terenie tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągowego, powstaje instalacja biogazowa, dzięki której firma będzie pozyskiwać prąd i ciepło na własne potrzeby. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyda prawie 10 milionów złotych na realizację projektu pod nawą „Modernizacja części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu”. Legnicka spółka znaczą część tej kwoty, to jest prawie 8 milionów złotych, uzyskała w formie pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Do tej pory zakończono już budowę instalacji i zbiornika biogazu. Natomiast w trakcie realizacji jest budowa zbiornika zagęszczonego osadu, modernizacja wymienników ciepła i pompowni oraz montaż agregatów prądotwórczych. Wszystkie prace mają zakończyć się do końca 2012 roku.
Źródło: WFOŚiGW Wrocław, Biznes Dolnośląski