Rozdzielnice – składowe sieci elektrycznych

Rozdzielnice elektryczne składają się z szeregu urządzeń i podzespołów. Spełniając funkcje polegające na łączeniu i rozdziale obwodów elektrycznych wraz z ich kombinacjami. Zespół urządzeń sterowniczych, pomiarowych, ochronnych oraz regulacyjnych tworzących jedną całość, odpowiedzialną za przyjęcie i rozdział energii elektrycznej. Zastosowanie znajdują w różnego rodzaju obiektach przemysłowych jak i użyteczności publicznej. Konstrukcja rozdzielnic występuje w formie szkieletowej lub segmentowej a jej montaż odbywa się wewnątrz budynków.

rozdzielnice1

Rozdzielnice elektryczne składają się z szeregu urządzeń i podzespołów. Spełniając funkcje polegające na łączeniu i rozdziale obwodów elektrycznych wraz z ich kombinacjami. Zespół urządzeń sterowniczych, pomiarowych, ochronnych oraz regulacyjnych tworzących jedną całość, odpowiedzialną za przyjęcie i rozdział energii elektrycznej. Zastosowanie znajdują w różnego rodzaju obiektach przemysłowych jak i użyteczności publicznej. Konstrukcja rozdzielnic występuje w formie szkieletowej lub segmentowej a jej montaż odbywa się wewnątrz budynków.

Rozdzielnice SN – średniego napięcia.

Rozdzielnice SN, które tworzy zestaw zespołów umożliwiający bezpieczną pracę w sieciach wtórnego przesyłu energii. Przewody do rozdzielnic SN zostają przyłączone poprzez adaptery z łączeniem wciskowym. Na zakres pól rozdzielnicy składają się pola pomiarowe, wyłącznikowe oraz rozłącznikowe. Moduły wchodzące w skład urządzenia zostają połączone poprzez szynowe połączenia typu wtykowego. Dzięki temu zyskujemy możliwość konfiguracji oraz łatwość montażu.

rozdzielnice2

Rozdzielnice NN – rozdzielnice niskonapięciowe.

W skład rozdzielnic NN wchodzi określona liczba aparatów niskiego napięcia, od jednego do kliku. Współdziałające z zespołem urządzeń sterowniczych, pomiarowych oraz sygnalizacyjnych, umożliwiają zabezpieczenie układów elektrycznych. Zastosowanie znajdują głównie w przemyśle oraz różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej. Rozdzielnice NN dzielimy ze względu na miejsce montażu na rozdzielnice wnętrzowe i napowietrzne tak jak natynkowe i podtynkowe. Z kolei z uwagi na zastosowanie urządzenia dzielą się na dystrybucyjne, przemysłowe, budowlane i słupowe.

Rozdzielnice elektryczne posiadają szereg zalet. Umożliwiają dokonanie pomiarów zasilania w obwodach odpływowych. Pozwalają na bezpieczną wymianę wadliwego rozłącznika bez wyłączania urządzenia oraz dokonanie kontroli wizualnej przyłączy przewodów. Stosunkowo niewielkie rozmiary i spójna budowa. Szerokie możliwości montażowe i wygodne zabudowane gniazdo bezpiecznikowe. Jakość rozdzielnic i sposób montażu to podstawowa kwestia, którą należy brać pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego modelu. Renomowany sprzedawca musi zapewnić również montaż urządzeń, co stanowi gwarancję poprawnego funkcjonowania rozdzielnic.

egsystem.pl