Rozgałęźnik z filtrem

pe008

Przeciwprzepięciowym typ: R-20F Produkt wtyczkowy, dwukrotny z uziemieniem z diodami sygnalizacyjnymi, do urządzeń klasy I

Rozgałęźnik z filtrem przeciwprzepięciowym typ: R-20F w przedstawianej tutaj wersji jest urządzeniem o niespotykanej do tej pory konstrukcji przeciwprzepięciowego układu ochronnego tłumiący fale podwyższonego napięcia. Układ wyposażony został w dwa iskrowniki skutecznie odprowadzające energię fali przeciwprzepięciowej do ziemi oraz podwójny warystor zapobiegający wzrostowi napięcia na chronionym urządzeniu ponad wartość dopuszczalną. Dzięki takim zabezpieczeniom nawet przy fali przeciwprzepięciowej o wartości prądu udarowego 5 kA (5 000 A) napięcie na chronionym urządzeniu nie wzrasta więcej, niż o 10%. Ograniczenie wzrostu napięcia zasilającego do takiej wartości gwarantuje bezpieczną pracę podłączonego do rozgałęźnika urządzenia. Rozgałęźnik wyposażony został również w system sygnalizacji. Lampka (dioda) czerwona oznacza obecność napięcia w gniazdach rozgałęźnika, natomiast lampka (dioda) zielona sygnalizuje sprawność układu ochronnego. Przy przepięciach o bardzo dużej energii, warystory mogą ulec uszkodzeniu i stan taki jest sygnalizowany nieświeceniem zielonej lampki (diody). Pełną skuteczność układu ochronnego zachowana jest w sieci z uziemieniem ochronnym.