KOPEX chce budować kopalnię w Przeciszowie za 1,5 mln złotych

W 2015 roku grupa Kopex po blisko dwóch latach analiz, chce rozpocząć budowę kopalni węgla kamiennego w Przeciszowie, nieopodal Oświęcimia. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 1,5 mld złotych. Projekt zakłada stworzenie 1050 nowych miejsc pracy.

Spółka jeszcze analizuje ryzyka związane z tą inwestycją oraz przygotowuje raport środowiskowy. Z analiz wynika, że w rejonie przyszłej kopalni znajdują się zasoby węgla energetycznego o dobrych parametrach jakościowych. Rentowność przedsięwzięcia ma gwarantować zastosowanie nowoczesnych, wysokowydajnych technologii. Proces wydobywczy ma być w pełni zautomatyzowany. Kopalnia nie będzie miała szybów, a węgiel będzie transportowany pochyłymi chodnikami, drążonymi za pomocą specjalnej tarczy. Złoże węgla zaczyna się około 300 metrów pod ziemią. Docelowo kopalnia ma wydobywać co najmniej 3 mln ton węgla rocznie, czyli około 10.000 ton na dobę. Wielkość zatrudnienia szacowano wstępnie na ponad tysiąc osób. Pierwszy węgiel z nowej kopalni powinien pojawić się w 2018 roku. W mniej optymistycznych prognozach – w 2020 roku.

Projekt budowy kopalni analizowany był blisko dwa lata. W tym czasie, m.in. badano złoża i opracowywano wstępne studium wykonalności, a także założenia biznesplanu i ocenę ryzyka związanego z projektem. Kolejny etap to rozmowy z bankami o finansowaniu oraz z partnerami z branży energetycznej. Aby rozpocząć inwestycję, Kopex musi jeszcze wystąpić do resortu środowiska o koncesję na eksploatację węgla.

Źródło: KOPEX