Polacy stworzą nowy materiał

Krakowskie AGH pracuje nad niezwykłym materiałem opartym na grafenie. Jeżeli prace naukowców się powiodą, możliwy stanie się bardziej wydajny i ekologiczny przepływ prądu, a z materiału nowej generacji stworzone zostaną przewody linii napowietrznych.

grafen-struktura-wiki-660x494

Kierownikiem projektu, który ma połączyć ze sobą grafen, aluminium oraz miedź, jest profesor Tadeusz Knych. Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PSE oraz Tele-Fonika Kable, które razem z uczelnią tworzą konsorcjum badawcze.

Prace nad projektem trwają odpoczątku 2014 roku i zakończyć  się mają za trzy lata, tzn. w 2016 roku. Efektem badań ma być trwałe połączenie grafenu z miedzią oraz grafenu z aluminium. Nowo powstałe materiały maja zostac nazwane CuGRAF oraz AlGRAF. Przewiduje się, że ich przewodność cieplna i elektryczna będzie stała na bardzo wysokim poziomie. Pozwoli to na zniwelowanie strat cieplnych w obecnie wykorzystywanych przewodach przesyłowych, co może znacznie zredukować stopień komplikacji infrastruktury służącej do rozprowadzania energii.

20.000 TWh rocznie, to ilość energii elektrycznej wykorzystywana przez społeczeństwo całego świata, a także jedna z liczb, która stoi za ideą rozwoju nowych technologii przesyłowych. Wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię i nieustająca konsumpcja każą sobie zadawać pytania na temat optymalnych dróg dla prądu elektrycznego. Terawatogodzina, to jednostka wielokrotna jednostki energii – watosekundy w układzie SI.

1 TWh = 109 kWh= 3600 * 1012 Ws = 3600 000 000 000 000 Ws

Jeśli na AGH, które pozyskuje grafen z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, uda dokonać się syntezy CuGRAF-u lub AlGRAF-u, Tele-Fonika Kable S.A. spróbuje skomercjalizować tak rodzący się produkt. Rola PSE w przedsięwzięciu staje się oczywista. Czy za parę lat czeka nas więc rewolucja energetyczna?

Źródło: TF Kable, PSE