Branża elektryczna przez kryzys przeszła suchą nogą

Branża elektryczna przez kryzys przeszła suchą nogą

Branża elektryczna przez kryzys przeszła suchą nogą

Jeszcze rok temu prognozowano, że coraz trudniejsza sytuacja branży budowlanej odbije się na kondycji innych sektorów, w tym przede wszystkim elektrycznego. Tak się nie stało. Dziś już wiemy, że te pesymistyczne prognozy nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości.

wykres

Taki wniosek płynie z analizy wywiadowni gospodarczej Bisnode D&B Polska, która zbadała kondycję finansową blisko 100 największych firm w branży elektrycznej. Na koniec października 2013 roku, ponad 76% spośród blisko 100 firm ujętych w analizie znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, co oznacza że są firmami o minimalnym ryzyku współpracy. Na ich ocenę kondycji finansowej bezpośredni wpływ mają takie wskaźniki jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność. Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe. Ocena kondycji finansowej branży odbywała się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata.

W przypadku spółek prawa handlowego za podstawę do oceny brano bilans i rachunek wyników. W przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości oparto się na danych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotu zadeklarowanych przez szefów firm. Słabsze wyniki to domena małych podmiotów. Małym i młodym firmom znacznie trudniej jest efektywnie funkcjonować na rynku i to właśnie one w ogromnej większości znajdują się w słabej i bardzo złej sytuacji finansowej. Znani producenci, jak również sprzedawcy detaliczni i hurtowi, mają się dobrze. Philips, Siemens, czy Apator to przykłady firm, których kondycję określamy bardzo wysoko.

Firmy z branży, które w ubiegłym jak i bieżącym roku ogłosiły upadłość, to w gruncie rzeczy mało znaczące podmioty, w większości przypadków działające nie dłużej niż pięć, sześć lat na rynku, i z rocznym przychodem nie przekraczającym 10 mln zł. Ogółem ich procent na tle wszystkich upadłości jest niewielki i oscyluje w granicach 3-4%. W całym bieżącym roku upadłość ogłosiło blisko 615 firm. Na koniec III kwartału 2013 roku w sądach gospodarczych odnotowano 20 upadłości firm produkujących maszyny i urządzenia elektryczne. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 42%. To pierwszy tak duży wzrost od 2009 roku. Paradoksalnie dane te stanowią dowód na to, że kłopoty w branży budowlanej w bezpośredni sposób nie przełożyły się na kryzys w sektorze elektrycznym. A przecież jeszcze rok temu wszystko wskazywało na zgoła inny scenariusz.

Autor: Tomasz Starzyk
Bisnode D&B Polska

Zobacz też

Jak wybrać dobry odkurzacz workowy?

Jak wybrać dobry odkurzacz workowy?

1 września 2020
ZRZESZAJMY SIĘ

ZRZESZAJMY SIĘ

7 stycznia 2015
Dobrze rozegrane wnętrze – osprzęt elektryczny KIER firmy OSPEL

Dobrze rozegrane wnętrze – osprzęt elektryczny KIER firmy OSPEL

3 listopada 2014
Wywiadownie gospodarcze

Wywiadownie gospodarcze

30 października 2014
Nowa seria plafonier LED

Nowa seria plafonier LED

14 października 2014
Złączki zaciskowe

Złączki zaciskowe

14 października 2014

Inne z kategorii Aktualności

Konkurs Osobowość Roku 2021 – edycja 6

Konkurs Osobowość Roku 2021 – edycja 6

9 stycznia 2022
K-SURGE – systemy ochrony przeciwprzepięciowej i ograniczników przepięć SPD.

K-SURGE – systemy ochrony przeciwprzepięciowej i ograniczników przepięć SPD.

4 lutego 2019
Polska reprezentacja na 124. Canton Fair w Chinach

Polska reprezentacja na 124. Canton Fair w Chinach

8 października 2018