CD Projekt dostanie za Optimusa odszkodowanie od państwa w wysokości 1,09 mln zł

Skarb Państwa musi zapłacić CD Projektowi 1,09 mln złotych plus odsetki od 15 listopada 2005 roku. Tak orzekł Krakowski Sąd Okręgowy. Tym samym sędziowie uznali, że wskutek bezprawnych działań służb skarbowych firma Optimus (której następcą prawnym jest właśnie CD Projekt) poniosła straty finansowe i wizerunkowe. To zachwiało działalnością firmy i wpędziło w kłopoty finansowe.

optimus

Kwota ustalona przez sąd jest dużo niższa od tego, czego spodziewał się CD Projekt. Zdaniem CD Projektu, Skarb Państwa powinien zapłacić 36 mln złotych plus odsetki. Spór dotyczy wydarzeń z przełomu 1999-2000 roku. Wtedy właśnie przedstawiciele Urzędu Skarbowego uznali, że Optimus wyłudzał podatek VAT. W jaki sposób? Optimus wywoził komputery na Słowację, a potem sprowadzano je do Polski. W listopadzie 2003 roku Najwyższy  Sąd Administracyjny uznał decyzję urzędników skarbowych za niezgodne z prawem. Dzisiaj marka OPTIMUS należy do wrocławskiej firmy AB S.A.
Źródło: CD Projekt