Do jakich pomiarów można wykorzystywać multimetr cyfrowy?

Do jakich pomiarów można wykorzystywać multimetr cyfrowy?

Do jakich pomiarów można wykorzystywać multimetr cyfrowy?

Multimetry cyfrowe są jednymi z powszechniej wykorzystywanych mierników. Korzystają z nich zarówno specjaliści, jak i hobbyści oraz amatorzy. Jakie pomiary można wykonywać za pomocą multimetru cyfrowego oraz jakie funkcje zapewni tego typu miernik?

Co zmierzymy multimetrem cyfrowym?

Multimetr cyfrowy pozwoli zmierzyć nam wartość napięcia AC i DC, prądu AC i DC, rezystancji, ciągłości przewodu czy parametry diody. Poza tym bardziej zaawansowane technologicznie multimetry umożliwią wykonanie pomiaru częstotliwości, ciśnienia, temperatury oraz pojemności.

Pomiar napięcia przemiennego i stałego AC/DC

Pomiar napięcia przemiennego i stałego to podstawowe pomiary, jakie wykonamy za pośrednictwem multimetru cyfrowego. Warto zwrócić uwagę na zakresy pomiarowe mierzonych napięć. Pomiar zbyt dużego napięcia przy źle dobranej nastawie multimetru lub napięcia, które wykracza poza możliwości miernika, może doprowadzić do przepalenia się bezpiecznika lub całkowitego uszkodzenia miernika.
Przed pomiarem zawsze lepiej wybrać nastawę o większym zakresie napięcia pomiarowego niż napięcia spodziewanego w mierzonym obwodzie.

Pomiar natężenia prądu przemiennego i stałego AC/DC

Każdy multimetr cyfrowy pozwoli nam zmierzyć również wartość natężenia prądu przemiennego i stałego. Podobnie jak w przypadku napięcia – tutaj również nastawy powinny być dobrane odpowiednio do spodziewanej wartości prądu w obwodzie. Pamiętajmy, że prądy w mierzonych obwodach mierzy się za pomocą cęgów pomiarowych, wykorzystując efekt Halla.
Jest to wyjątkowo bezpieczna metoda pomiaru, która polega na umieszczeniu badanego przewodu między cęgami pomiarowymi. Takie cęgi pozwalają na wykonywanie pomiarów prądów o natężeniach nawet do 2000 A i nie wymagają bezpośredniego kontaktu miernika z mierzonym obwodem.
Mierniki cęgowe umożliwiają wykonywanie pomiarów prądów AC i DC. Warto jednak pamiętać, aby do pomiarów prądów przemiennych korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję True RMS.

Pomiar rezystancji obwodu

Za pomocą pomiaru rezystancji obwodu możliwe jest nie tylko zweryfikowanie jego oporności, ale również ciągłości. Pomiar ten sprowadza się do wysłania przez miernik sygnału prądowego, na podstawie którego określana jest rezystancja mierzonego odcinka obwodu. Jeżeli multimetr cyfrowy wskaże nieskończoną rezystancję, wówczas mierzony obwód jest rozwarty.

Test diody

Większość multimetrów cyfrowych pozwala również na wykonywanie testów diod. Funkcja ta umożliwia zweryfikowanie napięcia przewodzenia diody poprzez pomiar spadku napięcia między dwoma końcami diody.
Pomiar pojemności
Bardziej zaawansowane technologicznie mierniki pozwalają na wykonywanie pomiarów pojemności. Zazwyczaj pomiary pojemności mogą być wykonywane w zakresie od kilku pikofaradów do nawet paru milifaradów.
Niemniej, jeżeli konieczne jest wykonanie precyzyjnych pomiarów pojemności, zamiast multimetru cyfrowego lepiej zastosować specjalny miernik LCR, który jest mniej podatny na zakłócenia obniżające precyzję i dokładność pomiarową.

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Porady eksperta

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
Kompleksowe wsparcie techniczne dla użytkowników produktów Apple

Kompleksowe wsparcie techniczne dla użytkowników produktów Apple

11 lipca 2023
Czujnik jakości powietrza w sypialni

Czujnik jakości powietrza w sypialni

15 grudnia 2022