Hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej

Na Politechnice Białostockiej powstał hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Instalację wykonał Elektromontaż Wschód, który na swoim koncie posiada wiele elektrowni fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Pomysłodawcą byli nauczyciele akademiccy Wydziału Elektrycznego oraz władze Wydziału. W ostatnich latach wzrosła popularność energetyki odnawialnej. Stad też przeprowadzono kompleksowe badania dotyczące technicznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania tego typu systemów.

Z racji uwarunkowań pogodowych system hybrydowy wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. System wykorzystuje energię wygenerowaną przez instalację fotowoltaiczną oraz instalację z generatorami  wiatrowymi. System może zarównorealizować pracę samodzielną jak również przekazywać energię do sieci w sposób całkowity. Wprowadzać nadwyżkę energii do sieci po jej konsumpcji na cele własne. System będzie miał moc zainstalowaną 20kW – 10kW system fotowoltaiczny i 10kW turbiny wiatrowe.