Innowacyjne koryta kablowe firmy OBO BETTERMANN

Innowacyjne koryta kablowe firmy OBO BETTERMANN

Innowacyjne koryta kablowe firmy OBO BETTERMANN

Najwyższej jakości systemy tras kablowych OBO Bettermann dedykowane są do prowadzenia, mocowania różnych typów przewodów i kabli, w tym także o odporności ogniowej (systemy E30/E90). Od wielu lat stosowane są one z powodzeniem jako nieodzowny element składowy instalacji zasilających, sterujących oraz teleinformatycznych. Profesjonaliści na całym świecie docenili jakość i rozwiązania zapewniające znaczne oszczędności czasu podczas montażu.

obo

Koryta RKS-Magic® z opatentowanym systemem połączeń wzdłużnych

Najnowsze koryta kablowe typu RKS-Magic® dzięki innowacyjnemu systemowi połączeń wzdłużnych łączą w sobie prędkość montażu z wysoką nośnością i wyższym bezpieczeństwem. Dwa koryta należy po prostu zbliżyć do siebie, zatrzasnąć – i gotowe. Wyraźne kliknięcie informuje instalatora o prawidłowym wykonaniu połączenia . Opatentowane przez firmę OBO rozwiązanie pozwala na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy,  poprzez ograniczenie ilości śrub, łączników i innychelementów wyposażenia, po prostu zwiększa ono możliwości montażowe o 100%. Element sprężynowy złącza zatrzaskowego jest na stałe połączony z korytkiem, więc nie może ulec zagubieniu, jednak przy połączeniu koryt RKS-Magic® z innymi typami koryt (np. RKS) lub kształtkami np. łukami, trójnikami i czwórnikami można go także dość łatwo zdemontować w celu wykonania połączenia typowym łącznikiem śrubowym (skręcanym).

Korytka siatkowe GR-Magic® z opatentowanym system połączeń wzdłużnych

Idealnym uzupełnieniem oferty tradycyjnych koryt kablowych są korytka siatkowe wykonane z drutu. Dzięki opatentowanej technologii również bez użycia narzędzi oraz dodatkowych elementów łączących, szybko i łatwo buduje się trwałe, stabilne trasy, w których poszczególne odcinki są zatrzaskiwanie między sobą, co w żaden sposób nie ogranicza ich nośności, a pozwala za to na znaczne zmniejszenie kosztów związanych ze stosowaniem i magazynowaniem łączników śrubowych, czy szybkozłączy.

Większe bezpieczeństwo mechaniczne, elektryczne i pożarowe

Nawet przy maksymalnym obciążeniu zapewniona jest pełna ochrona kabli w miejscu połączenia koryt pomiędzy sobą, nie są one łączone ze sobą stykowo, lecz jedno zachodzi na drugie. Wszystkie elementy systemu posiadają deklaracje zgodności z polską normą PN 61537:2007, dotyczącą prowadzenia przewodów na korytach kablowych. Złącza zatrzaskowe gwarantują, że wykonane połączenia wzdłużne są także bardziej odporne na wstrząsy i wibracje. Dzięki temu systemowi łączenia koryt możliwe jest także zachowanie ciągłości elektrycznej całej trasy, bez zastosowania dodatkowych elementów takich jak np. mostki, czy dodatkowe połączenia wyrównawcze, co potwierdzają specjalne raporty z badań przeprowadzone przez niezależne laboratoria. W celu zabezpieczenia koryt kablowych przed korozją wykonuje się je w kilku rodzajach powłok cynkowych tj.: ocynk Sendzimira, ocynk ogniowo-zanurzeniowy oraz w wersjach ze stali nierdzewnej 304 i kwasoodpornej 316, dodatkowo istnieje możliwość pomalowania tras na kolory z palety RAL, co pozwala na zastosowanie systemu  w niemal każdych warunkach. Dodatkowo korytkasiatkowe GR-Magic® produkuje się w wersji „Titan-Look”, to atrakcyjna wizualnie wersja koryt w ocynku galwanicznym, do zastosowań wewnątrz budynków, posiadająca wygląd zbliżony do stali nierdzewnej.

Koryta kablowe OBO jako nieliczne produkty tego typu dostępne na naszym rynku, zostały przebadane również pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej tzn. ograniczania wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego na przewody umieszczone wewnątrz koryt.

Firma OBO Betterman posiada Certyfikat Zgodności CNBOP nr 2807/2012 oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 1253/2012 spełniając wszystkie wymagania dla tras kablowych służących prowadzeniu kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji E30/E90. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP na zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej jest dokumentem niezbędnym do odbioru tego typu instalacji na budowie przez inspektora. Nowe rozwiązania zawarte w najnowszej Aprobacie Technicznej CNBOP, stanowiącej odniesienie do Certyfikatu i Świadectwa Dopuszczenia, poszerzają możliwości stosowania tras OBO, oprócz instalacji standardowych również w wymagających instalacjach z podtrzymaniem funkcji E30/E90 wg normy DIN 4102-12.

Podsumowanie
Wszystkie elementy Kablowych Systemów Nośnych posiadają Deklaracje Zgodności CE, potwierdzającą zgodność produktów z normą PN-EN 61537 oraz zharmonizowaną dyrektywą niskonapięciową LVD. Przeszły również w niezależnym laboratorium:

  • testy ciągłości elektrycznej
  • testy kompatybilności elektromagnetycznej EMC
  • testy obciążeniowe
  • testy powłok (w komorze solnej) które to potwierdzają ich najwyższą jakość i znakomite parametry techniczne,

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Wiedza i technika

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

5 czerwca 2023
Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

29 maja 2023