NATURALNA EWOLUCJA

NATURALNA EWOLUCJA

NATURALNA EWOLUCJA

Grupa Zakupowa w większości przypadków jest Organizacją nienastawioną na własny zysk, a sami Udziałowcy nie inwestują większych środków w celu uzyskania w przyszłości większej dywidendy. Niespodziewanie osiągniętą nadwyżkę, z reguły, od razu konsumują indywidualnie. Grupy Zakupowe, zwane też Grupami Handlowymi, Zrzeszeniami, Konsorcjami, Stowarzyszeniami lub gronami, powstawały i powstają – podchodząc do zagadnienia idealistycznie – by pełnić rolę służebną wobec swoich członków. Zadaniem Centrali Grupy jest wspieranie i dawanie wartości dodanej w postaci możliwie najlepszych na rynku, oczywiście na daną chwilę, warunków handlowych oraz pomoc w indywidualnym rozwoju swoich członków. Zakłada się, że współpraca w Grupie odbywa się na zasadach etycznych i koleżeńskich.

Jednak realia zdecydowanie różnią się od ideałów.

fel1
W Grupie chodzi również o to, aby w pewnym momencie nie zabrakło ww. wsparcia, aby wspólny cel i wizja pozostały niezmiennie takie same, ewentualnie, aby ewoluowały we właściwym kierunku, lekko sterowane przez osobę lub grupę osób patrzących szeroko i perspektywicznie – często wyprzedzające – dopiero nadchodzące wydarzenia, mającego, tzw. „nosa”, czyli przeczucie oraz doświadczenie.
Jednak dla większości „przywództwo” jest to trudne do zaakceptowania, m.in. dlatego, że każdy ma swój „patent” i wie najlepiej.
Zatrudnienie zawodowego menadżera też nie zawsze rozwiązuje sytuację, ponieważ dla wielu „niemożliwością jest”, aby pracownik rządził właścicielami (czytaj. firm hurtowych).
Firmy zrzeszone w Grupie powinny bezwzględnie wykorzystywać efekt skali, m.in. poprzez integrację i wyraźny wizerunek Grupy, wyznaczenie wspólnego kierunku działania dzięki większym możliwościom Grupy oraz zmobilizowanie własnego potencjału. Grupa ma za zadanie promowanie różnymi realnymi sposobami Firm skupionych przy tzw. Centrali. W zamyśle i zapewne w szczegółowych ustaleniach, w celu budowy solidnego fundamentu podpisywanych jest wiele umów, które poza wartością wymierną, same w sobie, mają zadanie konsolidacyjne, tak aby Grupa i jej członkowie rośli w siłę i to w ekspresowym tempie. Centrala Grupy ma nie tylko pozwolić na korzystanie ”pełnymi garściami” z dobrodziejstw umów handlowych, ale również promować wśród członków Grupy właściwe wartości etyczne, w tym oczywiście etykę biznesu, nawet, gdyby było to odbierane przez otoczenie jak dziwactwo. Jedną z ważnych dla Grupy i jej członków wartości, powinien być szacunek dla zasad ogólnoludzkich. Zaangażowanie, uczciwość, szacunek wobec innych, rzetelność i solidność, to zasady którymi zapewne kierują się wszystkie grupy inicjatywne/założycielskie każdej Grupy i tymi założeniami powinni kierować się wszyscy członkowie Grupy w codziennym prowadzeniu biznesu. Atmosfera wspólnej pracy nie powinna przypominać wyścigu szczurów, a w Grupie winny panować relacje partnerskie i/lub przyjacielskie.
Jednak jak pokazuje życie, nie wszyscy wytrzymują tempo rzetelnej współpracy.
Składa się na to wiele powodów, m.in. brak wewnętrznej akceptacji zmiany własnej mentalności, w tym indywidualnego
otwarcia się na Grupę, przezwyciężenia przyzwyczajeń i rutyny, traktowania firmy z Grupy jak Partnera, a nie jak Konkurenta, brak właściwego rozumienia definicji „Co to jest Grupa?” oraz odpowiedniego podejścia do filozofii działania Grupy, m.in., że: „Grupa zakupowa to Grupa wspólnego interesu” i że „Interes Grupy jest ważniejszy niż interes indywidualny”. To ostanie zagadnienie jest najtrudniejsze do zaakceptowania. Inną, często nie do przezwyciężenia przyczyną jest skłonność do tzw. „geszefcików” (interesików), wynikających z wcześniejszych doznań zawodowych lub osobistych, często mylonych ze sprytem lub przedsiębiorczością.
Ale jak wszyscy wiemy, wszelkie zmiany należy zacząć od własnego podwórka, a nie od podwórka sąsiada. Dlatego, dobór do Grupy odbywać powinien się nie tylko przez pryzmat obrotów, dochodu, czy wypłacalności, ale również – a może przede wszystkim – pod względem mentalnym. Ale jak uczy doświadczenie, nie zawsze dobór jest trafny. Często błąd wynika ze zwykłej ludzkiej pomyłki lub ze złej oceny sytuacji albo z powodu „kamuflażu” kandydata do Grupy, czyli samo życie.
Często też sposób spostrzegania na Grupę wynika z samej natury spostrzegającego,
czyli z:
• charakterystyki spostrzegania związane ze spostrzegającym;
• nastawienia i oczekiwania;
• wartości;
• stałości spostrzegania;
• widzenia obrazów;
• obronności percepcyjnej;
• wiarygodności percepcji – złudzenia percepcyjnego;
A przecież polityka Grupy Zakupowej jest jasna i klarowna, a w szczególności jest to:
• maksymalna konsolidacja zakupów, wg ustalonego parytetu Dostawców;
• wiarygodność finansowa i dyscyplina płatnicza,
• współpraca regionalna, w tym:
– wspólne działania handlowe (interesy) w Grupie,
– ścisła sąsiedzka współpraca Uczestników Grupy,
– tworzenie regionalnych magazynów dla wybranego asortymentu w celu minimalizacji kosztów,
• wspólny marketing i promocja Grupy, w tym:
– wspólna wizualizacja i reprezentacja,
-wspólna integracja,
– szkolenia techniczne wewnętrzne i zewnętrzne,
– wyróżnik Grupy, np. własna marka handlowa mająca w sposób naturalny i samoistny promować Grupę;
– niekonwencjonalny sposób działania;
• wewnętrzny permanentny obieg informacji;
• ujednolicenie operatora komórkowego (optymalizacja kosztów);
• realizowanie celów Grupy;
• unikanie zagrożeń – umiejętności niezbędnej, w obecnej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości;
Grupy Zakupowe są „otwarte” i „zamknięte” (dla potencjalnych kandydatów). Zawsze liczy się potencjał Firmy i na szczęcie coraz częściej, wiarygodność biznesowa (czytaj. finansowa).
Grupy dzielą się na „wyjadaczy” i „pretendentów”. Zdarza się też, że jakaś Grupa staje się swoistym inkubatorem lub jak kto woli „szkółką” dla pozostałych Grup.
fel2
W takiej „szkółce” czy też inkubatorze, z reguły jest zbyt duża liczba, często zmieniających się „adeptów”, którzy poznają i uczą się zasad grupowych. „Efekt cieplarniany” skutkuje, niestety, brakiem właściwej wewnętrznej komunikacji, przekładającej się na długotrwałe procesy decyzyjne i w efekcie blokujące rozwój tej Grupy, co bezpośrednio przekłada się na dyscyplinę zakupową, czyli wszelkie konsolidacje towarowe i w efekcie na uzyskiwane marże. Występuje też zjawisko polaryzacji grupowej, czyli tendencji do zaostrzania stanowiska Grupy, wynikająca z nowych argumentów usłyszanych od innych jest to (tzw. czynnik poznawczy) oraz z chęci zyskania akceptacji Grupy, czyli tzw. czynnik motywacyjny. W Grupach panuje także tendencja do dyskutowania nad tzw. „informacjami” znanymi wszystkim członkom Grupy i pomijania wiedzy dostępnej nielicznym. Podłożem konfliktu w „szkółce” bywa istniejąca pomiędzy „adeptami” niezgodność interesów, podział zasobów i nie dające się pogodzić wartości. W sytuacji konfliktu następuje mobilizacja i modyfikacja funkcjonowania Grupy, poprzez wzrost etnocentryzmu i zagrożenie spójności Grupy. Przykładem takiej formy konfliktu może być sytuacja niemożności wynegocjowania czegokolwiek podczas debaty nad sprawami ważnymi i ważniejszymi Grupy. Niezgodność wartości wyznawanych przez zwolenników i przeciwników forsowanej idei powoduje konflikt. W takiej Grupie „pisklak” dorasta, dojrzewa, opierza się, nabiera wiary w siebie i w swoje możliwości, trochę konfabuluje, a następnie „wyfruwa” aby poszukać innego, według niego, „lepszego” gniazda. Raz je znajduje, a raz nie. W „nowym gnieździe”, czyli w nowej Grupie lub już na „swoim” – „opierzony pisklak” zderza się z brutalną rzeczywistością. Od tego momentu zaczyna się jego nowy etap w biznesie, czyli „życie na gorąco”. Zawsze jednak część „adeptów” pozostaje w swoim inkubatorze, czy też w „szkółce”, stając się naturalnymi „nauczycielami” dla nowych „nieopierzonych pisklaków”. Zdarza się też, że „szkółka” przeistacza się w „wyjadacza” lub co najmniej w „pretendenta”, a jej miejsce zajmuje nowy inkubator. Nie koniecznie musi być on nowy. Może to być także dotychczasowy „wyjadacz” lub „pretendent”.
Taki proces to po prostu
NATURALNA EWOLUCJA.

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Felietony

1 + 1 = 3 FUZJA a SYNERGIA – Jak łączyć żeby nie wyłączyć, czyli problemy z tworzeniem

1 + 1 = 3 FUZJA a SYNERGIA – Jak łączyć żeby nie wyłączyć, czyli problemy z tworzeniem

30 grudnia 2013