Oszczędność energii w budownictwie efektywnym energetycznie

Wspólnota Europejska zamierza poprawić poziom efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku. Jest to niezwykle ambitny cel i choć będzie on wymagał znacznych nakładów finansowych, umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Realizacja tego niełatwego zadania nie będzie jednak możliwa bez woli politycznej oraz państwowych dotacji. Budynki, które można postawić w łatwy i dość ekonomiczny sposób, zużywają niewiele energii, a czasem nawet ją generują. Jednak największym problem jest modernizacja budynków już istniejących, dlatego ważna jest ich renowacja w taki sposób, aby było bardziej efektywne energetycznie. Można tego dokonać dzięki izolacjom, instalowaniu nowych kotłów grzewczych, i innym udoskonaleniom oraz całemu szeregowi różnych kwestii technicznych. Realizacja tego typu inwestycji wymaga programów wsparcia ze strony państwa, ze względu na wysokie koszty. Mimo tego, iż ten rynek ma ogromny potencjał wzrostu, zależy bardzo silnie od sytuacji politycznej.

W Niemczech od kilku lat zauważalna jest pozytywna tendencja rozwoju tego sektora. Szacuje się, że w obszarze efektywności energetycznej (zarówno urządzeń domowych, jak i oszczędności w przemyśle) pracuje tam około 800.000 osób. Efektywność energetyczna może być czynnikiem zwiększającym PKB oraz zatrudnienie. Zgodnie z raportem DENEF (niemiecka sieć skupiająca przedsiębiorstwa zajmujące się efektywnością energetyczną), potencjalny rynek dla energooszczędnych produktów i usług tylko w sektorze budowlanym wzrośnie ponad dwukrotnie na całym świecie w ciągu najbliższych dekady (od 90 mld euro do 190 miliardów euro). Niejako przy okazji zostaną stworzone nowe miejsca pracy i z tego tytułu przychody z podatków. Dodatkowe, ekonomiczne korzyści, to uniezależnienie się od importu paliw, np. z Rosji czy Arabii Saudyjskiej.

Jedną z najlepszych metod zmniejszenia konsumpcji energii jest inwestycja w budownictwo efektywne energetycznie.

Polska wraz z pozostałymi krajami Unii Europejskiej uzgodniły, że w ramach dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej od stycznia 2014 roku będą remontować budynki administracji rządowej. Po odpowiedniej renowacji budynki będą spełniać wymogi odpowiadające minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków.

Źródło: newseria