UE pomoże w inwestycji polsko-litewskiej

UE pomoże w inwestycji polsko-litewskiej

UE pomoże w inwestycji polsko-litewskiej

Pod koniec sierpnia 2013 roku zawarto dwa kontrakty, które dotyczą finansowania przez UE połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Są to dwie ostatnie umowy dla tego przedsięwzięcia. Umowy obejmują montowanie linii elektroenergetycznej Ełk-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk (etap I i II), a także realizacji linii elektroenergetycznej Ełk-Granica RP. Unijny zastrzyk finansowy z Programu Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 263,42 mln złotych.

Inwestycja zakłada budowę około 85 km linii elektroenergetycznej między Ełkiem a Łomżą o napięciu 400 kV, realizację stacji Łomża i stacji Ełk (etap I i II) a także budowę około 112 km linii elektroenergetycznej pomiędzy stacją Ełk a granicą RP. Te wszystkie prace będą realizowane na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Inwestycje te są częścią projektu, pn. „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa” stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. W sumie w ramach połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa podpisano 6 umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie unijne przeznaczone dla projektu wynosi około 725 mln złotych. Wartość całej inwestycji to blisko 2,2 mld złotych.

Dzięki temu powstanie tzw. „most energetyczny” pomiędzy Polską i Litwą, ułatwiający wymianę transgraniczną energii elektrycznej. Co więcej, zwiększona będzie sieć przesyłowa w północno-wschodniej Polsce, co pozwoli na nowe możliwości rozwoju gospodarczego na tym terenie oraz poprawi jego atrakcyjność inwestycyjną. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz całej UE.

Żródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz też

Jak wybrać dobry odkurzacz workowy?

Jak wybrać dobry odkurzacz workowy?

1 września 2020
ZRZESZAJMY SIĘ

ZRZESZAJMY SIĘ

7 stycznia 2015
Dobrze rozegrane wnętrze – osprzęt elektryczny KIER firmy OSPEL

Dobrze rozegrane wnętrze – osprzęt elektryczny KIER firmy OSPEL

3 listopada 2014
Wywiadownie gospodarcze

Wywiadownie gospodarcze

30 października 2014
Nowa seria plafonier LED

Nowa seria plafonier LED

14 października 2014
Złączki zaciskowe

Złączki zaciskowe

14 października 2014

Inne z kategorii Podsłuchane

Czy meble używane to dobry pomysł?

Czy meble używane to dobry pomysł?

30 listopada 2017
Uliczne oświetlenie LED przyciąga więcej owadów

Uliczne oświetlenie LED przyciąga więcej owadów

12 marca 2015
Pilotażowe aukcje dla projektów naziemnych farm fotowoltaicznych

Pilotażowe aukcje dla projektów naziemnych farm fotowoltaicznych

12 marca 2015