UE pomoże w inwestycji polsko-litewskiej

UE pomoże w inwestycji polsko-litewskiej

UE pomoże w inwestycji polsko-litewskiej

Pod koniec sierpnia 2013 roku zawarto dwa kontrakty, które dotyczą finansowania przez UE połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Są to dwie ostatnie umowy dla tego przedsięwzięcia. Umowy obejmują montowanie linii elektroenergetycznej Ełk-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk (etap I i II), a także realizacji linii elektroenergetycznej Ełk-Granica RP. Unijny zastrzyk finansowy z Programu Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 263,42 mln złotych.

Inwestycja zakłada budowę około 85 km linii elektroenergetycznej między Ełkiem a Łomżą o napięciu 400 kV, realizację stacji Łomża i stacji Ełk (etap I i II) a także budowę około 112 km linii elektroenergetycznej pomiędzy stacją Ełk a granicą RP. Te wszystkie prace będą realizowane na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Inwestycje te są częścią projektu, pn. „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa” stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. W sumie w ramach połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa podpisano 6 umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie unijne przeznaczone dla projektu wynosi około 725 mln złotych. Wartość całej inwestycji to blisko 2,2 mld złotych.

Dzięki temu powstanie tzw. „most energetyczny” pomiędzy Polską i Litwą, ułatwiający wymianę transgraniczną energii elektrycznej. Co więcej, zwiększona będzie sieć przesyłowa w północno-wschodniej Polsce, co pozwoli na nowe możliwości rozwoju gospodarczego na tym terenie oraz poprawi jego atrakcyjność inwestycyjną. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz całej UE.

Żródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Podsłuchane

Czy meble używane to dobry pomysł?

Czy meble używane to dobry pomysł?

30 listopada 2017
Uliczne oświetlenie LED przyciąga więcej owadów

Uliczne oświetlenie LED przyciąga więcej owadów

12 marca 2015
Pilotażowe aukcje dla projektów naziemnych farm fotowoltaicznych

Pilotażowe aukcje dla projektów naziemnych farm fotowoltaicznych

12 marca 2015