Alternatywa dla systemów 3-fazowych

ndp032Konieczność zwiększenia przepustowości linii przesyłowych zmusza do maksymalnego zwiększenia gęstości mocy w istniejących już korytarzach przesyłowych. Przeprowadzono do tej pory wiele doświadczeń i badań, aby znaleźć sposób na zwiększenie przepustowości linii energetycznych. Wyniki tych studiów wskazują, że jednym ze sposobów jest stosowanie systemów wielofazowych. Badano systemy maksymalnie 36-fazowe. Okazało się, że systemy 6-fazowe I 12-fazowe są najlepszą alternatywą dla tradycyjnych systemów 3-fazowych. jest niższe niż napięcie pojedynczej fazy.

Dlatego zawsze w systemach międzyfazowych to właśnie napięcie jednej fazy jest punktem odniesienia;
• Podczas gdy w systemach 3 fazowych napięcie międzyfazowe jest zawsze jednakowe, w systemach wielofazowych zależy ono od określonego łączenia przewodników. Cechy charakterystyczne systemów wielofazowych w porównaniu z tradycyjnym systemem 3-fazowym
• Można transmitować tyle samo energii przy niższym napięciu
• Mniejsza przestrzeń międzyfazowa
• Dzięki mniejszym gradientomnapięcia można używać przewodniki o mniejszych rozmiarach
• Wraz z wzrastającą liczbą faz zwiększa się także prawdopodobieństwo przeskoku iskry między dwoma fazami. Dlatego należy niezwykle ostrożnie projektować izolację.
• Przekazywanie energii z pomocą systemów większych niż 3-fazowe wymaga odpowiednich transformatorów i wyłączników, przełączników oraz szyn zbiorczych. Wszystko to jest bardzo kosztowne i trudne do utrzymania, kiedy mamy do czynienia z połączeniem linii 3-fazowej. Dlatego też stosowanie wielofazowych transmisji jest dziś ograniczone jedynie do kilku linii. źródło: Electrical-engineering-portal