Auta elektryczne powszechne dopiero za 10-12 lat

Największym problemem jest niedostateczny zasięg samochodów, brak infrastruktury ładowania akumulatorów oraz wysokie ceny pojazdów. Największymi rynkami: kraje europejskie, Chiny i Japonia.