Czujnik LX2000

pe018Jest urządzeniem, służącym do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi. Instalacja w puszce ściennej Ø60 w miejsce zwykłego wyłącznika.


Urządzenie pracuje w trybie:

  • włącz/wyłącz, jak zwykły wyłącznik ścienny
  • praca z czujnikiem ruchu – regulacja czułości
  • praca z czujnikiem ruchu i czujnikiem dźwięku (mikrofon) – regulacja czułości

LX2000 umożliwia użytkownikowi szeroki zakres konfiguracji działania:

  • sterowanie czasu działania urządzenia po wzbudzeniu, ustawianym za pomocą pokrętła „TIME”
  • sterowanie czułością czujnika ruchu za pomocą pokrętła „SENS”
  • sterowanie czułością czujnika dźwiękowego za pomocą pokrętła „MIC”
  • nastawnym trybem pracy, uzależnionym od natężenia oświetlenia otoczenia za pomocą pokrętła „LUX”. Umiejscowienie pokręteł pod przednim panelem urządzenia zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień.