Nie nawijając taśmy na uszy. O izolacji trochę jaśniej

pe026

Od czasu kiedy człowiek odkrył, że prąd elektryczny płynie w przewodnikach, narodziła się potrzeba izolowania owych ciągów elektrycznych. W 1739 roku, Jean Theophile Desaguliers zaproponował nazwy „izolator” i „przewodnik”. Podstawową cechą tych ostatnich jest, co oczywiste, jak najniższy opór elektryczny. Materiał izolatora natomiast powinien charakteryzować się przede wszystkim wysoką rezystancją elektryczną również przy ekstremalnie niekorzystnych warunkach elektrycznych i atmosferycznych. Dodatkową funkcją izolacji jest separacja toru prądowego od wilgoci i wody. Przewody i kable elektryczne zaizolowane są fabrycznie zwykle polimerem. Zdarza się jednak, nie tak rzadko, że następują ubytki izolacji spowodowane działaniem człowieka, maszyny, zwierzęcia. Istnieje wówczas potrzeba szczelnego odtworzenia braku. Taką rolę pełnią taśmy elektroizolacyjne. Taśma elektroizolacyjna – rodzaj taśmy z zaaplikowaną substancją klejącym.

Budowa: elastyczny nośnik – zwykle PCW (polichlorek winylu), substancja klejąca – kleje naturalne lub syntetyczne. Istnieją również taśmy samospajalne (samowulanizujące), które tworzą między sobą silną przyczepność, a tym samym idealnie wodoszczelną strukturę Jakie główne funkcje pełni taśma elektroizolacyjna? Głównym zadaniem taśm elektroizolacyjnych jest stworzenie trwałej , wytrzymałej elektrycznie i mechanicznie separacji torów prądowych i/lub innych elementów przewodzących oraz zabezpieczenie przed bezpośrednim dotykiem. Ważnym kryterium oceny jakości jest napięcie przebicia – jest to poziom napięcia, przy którym jedna warstwa taśmy ulega uszkodzeniu i staje się przewodnikiem. Wartość napięcia przebicia jest wprost proporcjonalna do całkowitej grubości taśmy oraz zależy od rodzaju i jakości materiału nośnika np. PCW plastyfikowany; Kolejnym funkcją izolacji elektrycznej jest wodoodporne uszczelnienie połączeń. Łatwość przenikania wody do wewnątrz zaizolowanego elementu jest odwrotnie proporcjonalna do jakości aplikacji, ale również jakości kleju (adhezja*, wskaźnik – przyczepność do stali), elastyczności nośnika (wydłużenie względne wyrażone w procentach); Ważną funkcja taśmy elektroizolacyjnej jest również ochrona mechaniczna przed przetarciem, wgnieceniem. Ważna jest odporność na rozpuszczalniki np. benzyny, oleje smary, ale również agresywne gazy; Oznaczanie kolorami przewodów i/lub kabli. W tym przypadku taśmę owija się na nieprzerwanej izolacji fabrycznej. W tym wypadku nie ma większego znaczenia wytrzymałość elektryczna systemu. W literaturze często mówi się w takim przypadkuo taśmie izolacyjnej; Wyraziste kolory odporne na starzenie mają w tym przypadku kluczowe znaczenie. Zwykle światło słoneczne, a precyzyjniej promienie UV (Ultra Violet) niszczą nośnik i zmniejszają nasycenie barwą;

Wiązkowanie przewodów – jest to łączenie w stos dwóch lub więcej żył w izolacji fabrycznej w celu stworzenia sieci – instalacji np. do pojazdów lub maszyn. Innym celem wiązkowania jest obniżenie możliwość drgań przewodów, wyciszenie konstrukcji. Taką rolę pełnią taśmy tkaninowe nazywane często „parcianymi”. W tym wypadku również wytrzymałość elektryczna nie gra dużej roli.Wiele taśm elektroizolacyjnych na rynku polskim spełnia najwyższe wymagania instalatorów.
Jak poprawnie wybrać taśmę elektroizolacyjną?

 • pamiętaj o całkowitej grubości – minimum 0,13 [mm]
 • ważna jest elastyczność taśmy – nie mniej niż 125 %
 • wytrzymałość na rozciąganie – minimum 17,9 [N/cm]
 • przyczepność do stali – minimum 1,8 [N/cm]
 • zwróć uwagę na wytrzymałość elektryczną – nie mniej niż 50 [kV/mm]
 • napięcie przebicia – minimum 8,0 [kV]
 • zakres pracy temperaturowej – najlepsze właściwości ma PCW sieciowany
 • odporność na starzenie
 • jakość barwy nośnika
 • palność – nośnik wykonane z polietylenu (skrót PE) zwykle podtrzymują ogień
 • odporność na promienie UV

Wbrew pozorom systemy izolacyjne są ważnym elementem instalacji i sieci elektrycznych. Od nich zależy zdrowie i życie ludzi (porażenie, pożar) również bezpieczeństwo dostaw energii. Słaba izolacja jest źródłem znaczących upływów oraz zwarć i w konsekwencji prowadzi do odcięcia przez zabezpieczenie dostaw energii. *Adhezja – łączenie się powierzchni dwóch różnych (stałych lub ciekłych) ciał na skutek przyciągania międzycząsteczkowego.