Prenumerata

MAGAZYN ELEKTROTRENDY W PRENUMERACIE

Zapraszamy do prenumeraty naszego dwumiesięcznika.

Prenumerata bezpłatna
Zamówienia na prenumeratę prosimy kierować na adres: prenumerata@elektrotrendy.pl

W zamówieniu prosimy podać:
Imię i Nazwisko
Adres do wysyłki włącznie z numerem domu i mieszkania
Kod Pocztowy
Dopisek Prenumerata Roczna

Dział Prenumeraty:
prenumerata@elektrotrendy.pl

tel. (22) 250 10 10
fax. (22) 250 10 75