Co z tą fotowoltaiką?

Co z tą fotowoltaiką?

Co z tą fotowoltaiką?

Od dawna słyszymy o unijnej strategii energetyczno-klimatycznej. Komisja Europejska założyła, że zgodnie z normami udział zielonej energii w unijnym miksie energetycznym powinien wynosić 27%. Komisja Europejska przygotowała już nową wersję unijnej strategii, gdzie OZE w miksie energetycznym mają wynieść 30%. Gdzie w tym wszystkim Polska?

oze

Zawrotne tempo
Minister Gospodarki z końcem 2011 roku obiecał, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafi jak najszybciej do Sejmu. Faktycznie obietnicę „udało” się zrealizować. Po dziesiątkach poprawek, zmianach osób kierujących pracami nad projektem w połowie 2014 roku projekt ustawy o OZE trafił do Sejmu.

Cele
Ustawa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ma pozwolić uzyskać co najmniej 15% energii brutto w 2020 roku z odnawialnych źródeł. Skutkiem, na którym nam szczególnie zależy ma być wdrożenie optymalizacji mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Zielone Certyfikaty
Zielone certyfikaty są świadectwami, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej za pomocą OZE. Obecnie są systemem wsparcia dla producentów energii odnawialnych. Producent energii odnawialnej otrzymuje certyfikat za wytworzoną jednostkę zielonej energii. Ministerstwo Gospodarki pod kierownictwem Waldemara Pawlaka opracowało system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w postaci zielonych certyfikatów ze współczynnikami korekcyjnymi oraz taryf gwarantowanych. Prace nad pomysłem Ministerstwa Gospodarki nie trwały jednak długo.

Nadszedł moment zmian….
Janusz Piechociński nadchodzi, W trakcie obmyślania co z tą fotowoltaiką na stanowisku resortu pojawił się Janusz Piechociński ze swoją wizją OZE. Kierownictwo nad pracami dotyczącymi nowych regulacji odnawialnych źródeł energii przejął wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Nowe kierownictwo – nowy projekt ustawy. Projekt opierał się na systemie wsparcia w postaci aukcji dla większych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz o program „Prosument”. Program ten ma na celu promowanie nowych technologii odnawialnych źródeł energii. Jest to dofinansowanie, które ma zostać przeznaczone na zakup oraz montaż mikroinstalacji OZE.

Długa droga
Projekt ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii był gotowy już w listopadzie 2013 roku. Jednak droga do parlamentu była daleka. Akceptacja projektu przez Radę Ministrów trwała pół roku. Wydawałoby się, że to już koniec drogi ustawy OZE, ale nie to nie koniec problemów.

W międzyczasie
Zanim ruszy wsparcie odnawialnych źródeł energii, a ma to być już w styczniu 2016 roku, pojawił się jeszcze jeden problem. Konieczność notyfikacji proponowanego w ustawie systemu wsparcia w Komisji Europejskiej pod kątem pomocy publicznej. Jednak w połowie czerwca Rząd wraz z pomocą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję, że nowy system wsparcia jest zgodny z zasadami pomocy publicznej w Unii Europejskiej i ustawy jednak nie trzeba notyfikować. A mogłoby to zająć kilka kolejnych miesięcy…

Aukcje
Podobny system wsparcia wprowadziła Holandia. Patrząc na doświadczenia innych państw niektórzy podchodzą do ustawy sceptycznie. Z doświadczenia Holandii wynika, że większość projektów inwestycyjnych w OZE nie dochodzi do skutku. Dofinansowania nie działają jak powinny, a inwestycje są nieopłacalne. 3 lata czekaliśmy na projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Powoli widać już koniec oczekiwań, ale czy to dobry wybór dla Polski? Czas pokaże….

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Brunch z biznesem

Przyszłość zaczyna się teraz”. Raport roczny 2014 i plany rozwojowe Hager Group

Przyszłość zaczyna się teraz”. Raport roczny 2014 i plany rozwojowe Hager Group

5 sierpnia 2015
ZRZESZAJMY SIĘ

ZRZESZAJMY SIĘ

7 stycznia 2015
Marek Manikowski, siła spokoju – realista i marzyciel

Marek Manikowski, siła spokoju – realista i marzyciel

17 listopada 2014