ENERGA inwestuje. Farma słoneczna dla Pomorza

Energa ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy farmy solarnej niedaleko Gdańska. Elektrownia ma dysponować mocą 1,6 – 2 MW. Należąca do koncernu Energa spółka Elektrownia CCGT Gdańsk ogłosiła przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej.

Nowa elektrownia słoneczna ma dysponować mocą zainstalowaną 1,6 – 2 MW. Elektrownia ma zająć obszar nie większy niż 4 ha. Energa chce by powstała ona w ciągu 26 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia. Zamówienie, obejmie w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej (w tym projekt wykonawczy i jest tokonieczne projekt budowlany zamienny), uzyskanie wszelkich decyzji oraz uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zajdzie taka konieczność, dostawę, budowę, montaż, szkolenie personelu, testy instalacji, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz świadczenie usług serwisowych. Będzie to pierwsza tak duża instalacja solarna na Pomorzu.

Ze względu na stosunkowo małą ilość dni słonecznych w roku w Polsce, firmy energetyczne wolą inwestować w farmy wiatrowe. Instalacje solarne częściej natomiast powstają na dachach budynków niż jako osobne elektrownie. Pierwsza farma solarna w Polsce powstała w Wierzchosławicach. Oddano ją do użytku 30 września 2011 r. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania pozwoliła ona zarobić gminie 470.000 zł. Jej budowa natomiast pochłonęła 10,6 mln zł. Grupa ENERGA liczy na to, że jej gdańska farma słoneczna pozwoli zarobić jeszcze więcej.

Nad Bałtykiem Grupa ENERGA poczyniła również inną dużą inwestycję w OZE, przejęła bowiem część aktywów duńskiego Dong Energy. W ramach transakcji Energa przejęła pracującą farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz pięć rozpoczętych projektów w północnej Polsce o łącznej planowanej mocy około 220 MW. W transakcji brało udział również PGE, które przejęło od Dong Energy farmy o zainstalowanej mocy 60,5 MW oraz pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW. Wartość tego przejęcia przekroczyła natomiast miliard złotych