Grodno SA zrealizowało plany

30% wzrost odnotowała firma Grodno SA w roku finansowym 2010/2011. Przychody firmy wyniosły 130,47 mln zł. Zysk netto wynosi 4,17 mln zł, dzięki czemu Spółce udało się przekroczyć prognozę, która zakładała osiągnięcie przychodów w wysokości 130,18 mln zł, oraz zysk netto 4,1 mln zł. Zarząd Spółki podchodzi ostrożnie z określeniem roku 2011/2012. Planują, że przychody Grodna SA w kolejnym roku będą w wysokości 154,8 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 4,9 mln zł.