Nowoczesna aparatura niskich napięć firmy Chint.

Nowoczesna aparatura niskich napięć firmy Chint.

Nowoczesna aparatura niskich napięć firmy Chint.

wit031Opis Badania
Przedstawiając poniższe badania potwierdzające parametry techniczne aparatury marki CHINT pochodzącej z Chin, chcieliśmy upewnić Wszystkich, w tym i siebie, co do odpowiedniej jakości,proponowanej przez nas na rynku polskim, aparatury rozdzielczej. Dlaczego tak ważne są badania testowe sprawdzające jakość aparatury, skoro posiadamy potwierdzenie parametrów technicznych, w postaci świadectwa jakości dla każdego naszego wyrobu, wystawione przez powszechnie znane na całym świecie laboratorium KEMA. Pomimo tak jednoznacznych i znakomitych referencji dotyczących wyrobów marki CHINT, często spotykamy się z zapytaniami:

Czy jakość wyrobów z Chin na pewno spełnia najwyższe, światowe standardy? Dla nas odpowiedź jest oczywista i jednoznacznie potwierdzająca wysoką jakość oferowanych przez nas wyrobów. W ciągu kilkuletniej obecności na polskim rynku, doskonale wiemy, jakie reklamacje wystąpiły i w stosunku do których produktów. Możemy sobie nawet już pozwolić na to, aby nie starać się udowadniać za każdym razem, że powstałe uszkodzenie zostało spowodowane z winy użytkownika, a nie z powodu jakości naszej aparatury. Dla dobra ogółu staramy się „od ręki” wymieniać stare na nowe, ponieważ wielkość zgłoszonych reklamacji należałoby mierzyć w promilach procenta w stosunku do sprzedanych aparatów. Jednak nasze deklaracje nie budzą pełnego zaufania, a powiedzielibyśmy nawet, że w niektórych przypadkach stwarzają powód do kwestionowania tej jakości stwierdzeniem, że każda myszka swój ogonek chwali i na potwierdzenie tego przywoływano argument, że KEMA to wprawdzie niekwestionowany autorytet światowy, ale stosowana aparatura elektryczna powinna być sprawdzona przez niezależną jednostkę badawczą w Polsce. Dlatego, mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się na badania reprezentatywnych aparatów przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie, jako instytucji która najbardziej kompleksowo, od prawie 60.lat, zajmuje się badaniami takich i podobnych urządzeń dla rozwiązań w instalacjach przemysłowych. W pierwszej kolejności zapytaliśmy Jednostkę Badawczą w jaki sposób proponuje wyselekcjonować reprezentatywną do badań aparaturę, na podstawie których możemy mieć pewność, że przebadane aparaty będą reprezentatywne dla wszystkich innych z danego typoszeregu. Czy jeżeli aparatura, która przejdzie z badania z wynikiem pozytywnym, to oznaczać będzie, że wystąpi największe prawdopodobieństwo, że każdy inny aparat tego typu uzysk także wynik pozytywny.

Zaproponowano następujące kryteria wyboru:

 1. Pobranie aparatury do badan z serii aparatów dostarczanych do Polski;
 2. Aparaty nie mogą być wcześniej selekcjonowane poprzez sprawdzanie parametrów wejściowych na podstawie badań wyrobu;
 3. Dla danego typu wyrobu wybrano wielkości mechaniczne takie, które są mniej korzystne dla wytrzymałości mechanicznej, np.: aparat dla jednakowych wartości zwarciowych wybierano aparat o mniejszych wymiarach mechanicznych dla wytrzymałości napięciowej: aparaty o mniejszych odległościach izolacyjnych o jednakowej deklaracji napięć probierczych sinusoidalnych czy udarowych;
 4. Ilość pól 1- czy 3-polowy. W przypadku aparatury modułowej zwiększono ilość aparatów,aby wytrzymałość na określone parametry probiercze była jak najbardziej wiarygodna;
 5. Możliwości określenia charakterystyk pasmowych dla przeciążenia jak i określenia czasu zadziałania przy przekroczeniu prądu znamionowego;
 6. Przekroje przewodów przy pomocy których podłączono układy probiercze;
 7. Inne kryteria wymagane  przez jednostkę badawczą na podstawie oględzin i ogólnego stanu aparatu.

Przyjmują powyższe kryteria, do badań aparatury modułowej, wg zgodności z normą PN-EN 60998-1:2007, wytypowano: UWAGA: Wyłączniki 10 A podłączono do układów probierczych przewodem o przekroju 1,5 mm² Wyłączniki 63 A podłączono do układów probierczych przewodem o przekroju 16 mm² Poniżej przedstawiono tabele wybranych wyników pomiarów wymaganych przez normy instalacyjnej PN-EN 60364, dotyczącej instalacji elektrycznych, w których aparaty te są stosowane, i jak wspomniano wyżej, metody i warunkiprzeprowadzanych badań wykonano wg. PN-EN 60998-1:2007 Wybrane wyniki badań, charakterystyczne dla wymagań normy PN-EN 60364 przeznaczonej dla wyłączników nadmiarowo- -prądowych. Parametry zadziałania dla prądów zwarciowych dla maksymalnego napięcia sieci dały wynik pozytywny. Do sprawdzenia serii wyłączników NM8, wytypowano wyłącznik NM8 o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli badania wykonano wg IEC60947-2/ EN60947-2Do sprawdzenie serii wyłączników NA wytypowano wyłącznik NA1 o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli badania wykonano wg IEC60947-2 Wszystkie sprawdzane, katalogowe, parametry badanych wyłączników NM8 i NA1 zostały potwierdzone. Należy zaznaczyć ze charakterystyki zabezpieczeń wyłączników NM8 i NA1 są charakterystykami pasmowymi i zostały potwierdzone dla parametrów znamionowych. Natomiast nastawy zabezpieczeń zapewniają dobór prądów cieplnych od 0,4 do 1 In. W katalogach zamieszczono także, wszystkie charakterystyki pasmowe prądów jak i całek Joul’a. Dane w katalogach tak sformułowano, aby spełnić wymagania stawiane w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczące warunków technicznych dla budynków w zakresie:

 • Zabezpieczenia przewodów;
 • Możliwości pracy w układach sieciowych TN-C, TN-S, TT a także dla prądu DC w określonych warunkach instalacyjnych określonych w kata loch firmowych;
 • Zapewnienie wymaganego poziomu ochrony przeciwporażeniowej;
 • Selektywności zabezpieczeń oraz
 • Możliwości projektowania wyrafinowanych układów sterowania i zasilania urządzeń o różnym poziomie zakłóceń jakościowych energii elektrycznej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Czujnik jakości powietrza w sypialni

Czujnik jakości powietrza w sypialni

15 grudnia 2022
Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

15 grudnia 2022
Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

15 grudnia 2022
Jaki budzik wybrać do sypialni?

Jaki budzik wybrać do sypialni?

15 grudnia 2022
Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do sypialni?

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do sypialni?

15 grudnia 2022
Dyfuzor powietrza – dlaczego jest tak istotny w sypialni?

Dyfuzor powietrza – dlaczego jest tak istotny w sypialni?

15 grudnia 2022

Inne z kategorii Wiedza i technika

Czujnik jakości powietrza w sypialni

Czujnik jakości powietrza w sypialni

15 grudnia 2022
Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

15 grudnia 2022
Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

15 grudnia 2022