Nowoczesna aparatura niskich napięć firmy Chint.

Nowoczesna aparatura niskich napięć firmy Chint.

Nowoczesna aparatura niskich napięć firmy Chint.

wit031Opis Badania
Przedstawiając poniższe badania potwierdzające parametry techniczne aparatury marki CHINT pochodzącej z Chin, chcieliśmy upewnić Wszystkich, w tym i siebie, co do odpowiedniej jakości,proponowanej przez nas na rynku polskim, aparatury rozdzielczej. Dlaczego tak ważne są badania testowe sprawdzające jakość aparatury, skoro posiadamy potwierdzenie parametrów technicznych, w postaci świadectwa jakości dla każdego naszego wyrobu, wystawione przez powszechnie znane na całym świecie laboratorium KEMA. Pomimo tak jednoznacznych i znakomitych referencji dotyczących wyrobów marki CHINT, często spotykamy się z zapytaniami:

Czy jakość wyrobów z Chin na pewno spełnia najwyższe, światowe standardy? Dla nas odpowiedź jest oczywista i jednoznacznie potwierdzająca wysoką jakość oferowanych przez nas wyrobów. W ciągu kilkuletniej obecności na polskim rynku, doskonale wiemy, jakie reklamacje wystąpiły i w stosunku do których produktów. Możemy sobie nawet już pozwolić na to, aby nie starać się udowadniać za każdym razem, że powstałe uszkodzenie zostało spowodowane z winy użytkownika, a nie z powodu jakości naszej aparatury. Dla dobra ogółu staramy się „od ręki” wymieniać stare na nowe, ponieważ wielkość zgłoszonych reklamacji należałoby mierzyć w promilach procenta w stosunku do sprzedanych aparatów. Jednak nasze deklaracje nie budzą pełnego zaufania, a powiedzielibyśmy nawet, że w niektórych przypadkach stwarzają powód do kwestionowania tej jakości stwierdzeniem, że każda myszka swój ogonek chwali i na potwierdzenie tego przywoływano argument, że KEMA to wprawdzie niekwestionowany autorytet światowy, ale stosowana aparatura elektryczna powinna być sprawdzona przez niezależną jednostkę badawczą w Polsce. Dlatego, mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się na badania reprezentatywnych aparatów przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie, jako instytucji która najbardziej kompleksowo, od prawie 60.lat, zajmuje się badaniami takich i podobnych urządzeń dla rozwiązań w instalacjach przemysłowych. W pierwszej kolejności zapytaliśmy Jednostkę Badawczą w jaki sposób proponuje wyselekcjonować reprezentatywną do badań aparaturę, na podstawie których możemy mieć pewność, że przebadane aparaty będą reprezentatywne dla wszystkich innych z danego typoszeregu. Czy jeżeli aparatura, która przejdzie z badania z wynikiem pozytywnym, to oznaczać będzie, że wystąpi największe prawdopodobieństwo, że każdy inny aparat tego typu uzysk także wynik pozytywny.

Zaproponowano następujące kryteria wyboru:

 1. Pobranie aparatury do badan z serii aparatów dostarczanych do Polski;
 2. Aparaty nie mogą być wcześniej selekcjonowane poprzez sprawdzanie parametrów wejściowych na podstawie badań wyrobu;
 3. Dla danego typu wyrobu wybrano wielkości mechaniczne takie, które są mniej korzystne dla wytrzymałości mechanicznej, np.: aparat dla jednakowych wartości zwarciowych wybierano aparat o mniejszych wymiarach mechanicznych dla wytrzymałości napięciowej: aparaty o mniejszych odległościach izolacyjnych o jednakowej deklaracji napięć probierczych sinusoidalnych czy udarowych;
 4. Ilość pól 1- czy 3-polowy. W przypadku aparatury modułowej zwiększono ilość aparatów,aby wytrzymałość na określone parametry probiercze była jak najbardziej wiarygodna;
 5. Możliwości określenia charakterystyk pasmowych dla przeciążenia jak i określenia czasu zadziałania przy przekroczeniu prądu znamionowego;
 6. Przekroje przewodów przy pomocy których podłączono układy probiercze;
 7. Inne kryteria wymagane  przez jednostkę badawczą na podstawie oględzin i ogólnego stanu aparatu.

Przyjmują powyższe kryteria, do badań aparatury modułowej, wg zgodności z normą PN-EN 60998-1:2007, wytypowano: UWAGA: Wyłączniki 10 A podłączono do układów probierczych przewodem o przekroju 1,5 mm² Wyłączniki 63 A podłączono do układów probierczych przewodem o przekroju 16 mm² Poniżej przedstawiono tabele wybranych wyników pomiarów wymaganych przez normy instalacyjnej PN-EN 60364, dotyczącej instalacji elektrycznych, w których aparaty te są stosowane, i jak wspomniano wyżej, metody i warunkiprzeprowadzanych badań wykonano wg. PN-EN 60998-1:2007 Wybrane wyniki badań, charakterystyczne dla wymagań normy PN-EN 60364 przeznaczonej dla wyłączników nadmiarowo- -prądowych. Parametry zadziałania dla prądów zwarciowych dla maksymalnego napięcia sieci dały wynik pozytywny. Do sprawdzenia serii wyłączników NM8, wytypowano wyłącznik NM8 o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli badania wykonano wg IEC60947-2/ EN60947-2Do sprawdzenie serii wyłączników NA wytypowano wyłącznik NA1 o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli badania wykonano wg IEC60947-2 Wszystkie sprawdzane, katalogowe, parametry badanych wyłączników NM8 i NA1 zostały potwierdzone. Należy zaznaczyć ze charakterystyki zabezpieczeń wyłączników NM8 i NA1 są charakterystykami pasmowymi i zostały potwierdzone dla parametrów znamionowych. Natomiast nastawy zabezpieczeń zapewniają dobór prądów cieplnych od 0,4 do 1 In. W katalogach zamieszczono także, wszystkie charakterystyki pasmowe prądów jak i całek Joul’a. Dane w katalogach tak sformułowano, aby spełnić wymagania stawiane w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczące warunków technicznych dla budynków w zakresie:

 • Zabezpieczenia przewodów;
 • Możliwości pracy w układach sieciowych TN-C, TN-S, TT a także dla prądu DC w określonych warunkach instalacyjnych określonych w kata loch firmowych;
 • Zapewnienie wymaganego poziomu ochrony przeciwporażeniowej;
 • Selektywności zabezpieczeń oraz
 • Możliwości projektowania wyrafinowanych układów sterowania i zasilania urządzeń o różnym poziomie zakłóceń jakościowych energii elektrycznej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Wiedza i technika

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

5 czerwca 2023
Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

29 maja 2023