OGRZEWANIE PRZECIWZAMARZANIOWE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

OGRZEWANIE PRZECIWZAMARZANIOWE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

OGRZEWANIE PRZECIWZAMARZANIOWE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

wit012

Problem zalodzonych rynien

W czasie ostatnich dwóch zim niektórzy z nas zetknęli się z problemem zalodzonych rynien i rur spustowych. Kłopoty niestety nie zniknęły wraz z topniejącym śniegiem lub lodem. Niedrożne, obciążone soplami rynny czasami nie wytrzymują ciężaru lodu i pękają bądź wręcz urywają się. Do potencjalnych niebezpieczeństw związanych ze źle działającym systemem odprowadzania wody z dachu należy także zalanie elewacji i wyższych kondygnacji budynków przez wyciekającą spod rynien topniejącą wodę. Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi stwarzają też sople. Nie trzeba nikomu przypominać, że za wszelkie szkody spowodowane przez spadające sople czy zawilgocone i zagrzybione ściany w pobliżu rynien i rur spustowych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Panaceum na opisane wyżej zimowe kłopoty jest znane i stosowane z powodzeniem od lat elektryczne ogrzewanie przeciwoblodzeniowe. Ponieważ ogrzewanie może włączać się tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, system wbrew obiegowym opiniom jest energooszczędny i konkurencyjny dla tradycyjnych metod usuwania oblodzenia

Bezpiecznie i komfortowo

Aby uniknąć niebezpiecznego zalodzenia możemy zamontować kable grzewcze w rynnach, rurach spustowych i korytach odpływowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do pojawienia się lodu i umożliwienie swobodnego odpływu wody z dachu. Zwracamy jednakże uwagę na ważny szczegół: aby system grzejny mógłspełnić swoje zadanie, element grzejny musi zostać ułożony na całej długości odpływu wody do momentu opuszczenia instalacji rynnowej. LUXBUD proponuje dwa rozwiązania w celu ochrony rynien przed zalodzeniem: System kabli COMFORT KABLI jednostronnie i dwustronnie zasilanych to system bazujący na kablach rezystancyjnych. Jego niewątpliwą zaletą jest niższy koszt, natomiast  wadą duża pracochłonność, konieczność użycia specjalnych akcesoriów i sterowania. System kabli PROTEKTOR – wykorzystujący kable samoregulujące jednostronnie zasilane . Wadą tego rozwiązania jest wyższy koszt instalacji, który rekompensują liczne zalety: łatwość i prostota w montażu 9kable są luźno umieszczone w rynnie, niewielka ilość niezbędnych akcesoriów, brak utrudnień przy uprzątaniu z rynien zalegających liści. Oczywiście oba rodzaje kabli grzejnych mają powłokę odporną na promienie UV i można je stosować w rynnach metalowych i PCV.

Jak dobrać system ogrzewania rzeciwzamarzaniowego?

Moc systemu na 1 metr w rynnie lub rurze spustowej uzależniona jest od średnicy rynny, materiału, z którego jest wykonana oraz warunków środowiskowych. Rynny o szerokości od 120 do 200 mm wymagają zainstalowania mocy 25-90W/m, a w rejonach górskich nawet 40-50 W/m. Rynny szersze o szerokościach od 120 do 200 mm powinny ogrzewać kable o mocy 40-60W/m. Dla koryt rynnowych przyjmuje się gęstość mocy na poziomie 250- 300W/m2. Czasami w celu ograniczenia mocy ogrzewa się jedynie centralny obszar koryta.

Dobór długości kabla

Element grzejny powinien być ułożony na całej długości instalacji rynnowej. Po doborze systemu należy dobrać krotność ułożenia elementu grzejnego i oszacować długość kabla. Pamiętajmy, że ogrzewanie należy zastosować na całej długości instalacji rynnowej, a spusty wchodzące pod ziemię do poziomu przemarzania. W przypadku przewodów samoregulujących PROTEKTOR należy uwzględnić maksymalną długość technologiczną dla konkretnego typu kabla grzejnego, np. dla IC E PROTEKTORA najdłuższy obwód może liczyć 80 m, a dla Frost Protektora 26 – 60 m. Inaczej wygląda dobór kabla rezystancyjnego COMFORT KABEL: wymaganą długość kabla należy podzielić na dostępne w typoszeregu zestawy. Montaż kabla grzewczego

Montaż obu typów kabli bardzo

się różni. Kabel PROTEKTOR (samoregulujący) układamy luźno w rynnach i rurach spustowych. Podczas montażu stosujemy jedynie blachy ochronno-dystansowe w miejscu przejścia kabli z rynny do rury spustowej lub w celu zwiększenia  krotności ułożenia przewodu.Z ułożeniem COMFORT KABLA rezystancyjnego nie jest już tak łatwo. Ponieważ kabel nie może się stykać i krzyżować, należy stosować różnego rodzaju elementy dystansowe, które zapobiegają stykaniu się nitek przewodu (patrz rysunek poniżej):
– w rynnie kabel mocujemy co 25 cm do klipsów dystansowych, – w rurze kabel przypinamy również co 25 cm do klipsów mocowanych do łańcucha,
– w rurze korycie odwadniającym przewód mocujemy co 25-30 cm do taśmy montażowej. Sterowanie systemem ogrzewania przeciwoblodzeniowego Dzięki zastosowaniu regulatorów obsługa wszelkich systemów ogrzewania staje się w pełni automatyczna.

Sterowanie pracą kabli rezystancyjnych

jest wymagane, natomiast sterowanie kablami samoregulującymi – zalecane. Kable samoregulujące mogą pracować bez termostatu, jednakże zastosowanie sterowania zwiększa dokładność pracy systemu i optymalizację zużycia energii, włączając ogrzewanie zgodnie z nastawą na termostacie. Do systemów ochrony przez zalodzeniem zalecamy stosowanie termostatów z czujnikami wilgotności (LTO2 -R7 lub LEM-R7). Mamy wówczas pewność, że układ włączany jest tylko w momencie zaistnienia dwóch czynników: wilgoci i niskiej temperatury (bliskiej temperaturze zamarzania). W przypadku zastosowania termostatów, które współpracują tylko z czujnikiem temperatury (LTR-7), układ grzejny włączany jest zawsze, gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Wiedza i technika

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

5 czerwca 2023
Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

29 maja 2023