Puszki przeciwogniowe typu E90, firmy JSL

dwb015

Nawet najlepsze środki bezpieczeństwa nie mogą w 100% wykluczyć zagrożenia pożarowego. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do pożaru, w szczególności w miejscach dużych skupisk ludności, ratujące życie drogi ewakuacyjne, instalacje gaśnicze i ratownicze muszą być maksymalnie wytrzymałe. Optymalna ochrona przeciwpożarowa stawia tym samym wysokie wymagania w odniesieniu do instalacji systemów elektrycznych, gdyż to właśnie one w razie potrzeby muszą utrzymać działanie decydujących funkcji.

Firma JSL- Material Electrico oferuje wysokiej jakości produkty w zakresie bezpiecznych rozwiązań przeciwpożarowych. W zakresie instalacji elektrycznej obowiązują jasne przepisy. Norma DIN 4102 (część 12) definiuje oraz reguluje kwestie podtrzymania funkcji instalacji kablowych. W zależności od czasu podtrzymania funkcji rozróżnia do E90. Równocześnie ustala, że jedynie kompletne systemy, włącznie z wszystkimi komponentami takimi, jak: skrzynki połączeniowe, przewody i kołki rozporowe czy puszki przeciwogniowe firmy JSL, mogą być badane oraz dopuszczane pod kątem podtrzymania funkcji. Różnorodne możliwości zastosowania wyróżniają produkty serii BOXLINE, w tym puszka PRZECIWOGNIOWA E90, ostopniu ochrony IP 66, IK 08 z elastycznym prowadzeniem kabla, puszki oferują optymalne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań. Dotykowe zalety produktów JSL to między innymi:
• Kompletny zakres dostaw włącznie z osprzętem – wszystkie puszki są sprzedawane włącznie z zaciskiem, wpustami kablowymi oraz kołkami przeciwpożarowymi do betonu;
• Maksymalne bezpieczeństwo – halogenowa obudowa z tworzywa termoutwardzalnego i zaciski ze specjalnej ceramiki;
• Certyfikowane przez KEMA KEUR według normy IEC EN 60670-22;
• Zastosowana do kabli Dätwyler, Eupen, Nexans, Pirelli, Leoni Studer, Prysmian i inne zgodnie z DIN 4102 część 12.