QS2000E mufa zimnokurczliwa

pe011

Do łączenia jednożyłowych ekranowanych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia: 6/10, 8,7/15, 12/20 kV

W mufach QS2000E wykorzystywane są wielowarstwowe prefabrykaty zapewniające odtworzenie ciągłości poszczególnych warstw kabla. Każdy prefabrykat zawiera zintegrowaną warstwę odpowiedzialną za sterowanie pola elektrycznego, warstwę izolacyjną jak również zewnętrzny półprzewodzący ekran zapewniający ciągłość ekranu na izolacji kabla. Prefabrykat jest fabrycznie nasunięty na spiralę nośną, co umożliwia jego precyzyjne pozycjonowanie. Ze względu na trwałe zespolenie warstwy sterującej z częścią izolacyjną prefabrykatu nie ma możliwości przypadkowego jej pominięcia w trakcie montażu.

Odtworzenie powłoki zewnętrznej kabla realizowane jest za pomocą grubościennej zimnokurczliwej rury osłonowej lub rury termokurczliwej z klejem. Oba sposoby odtworzenia powłoki zewnętrznej gwarantują odporność na urazy mechaniczne, a także zapewnia ochronę przed wilgocią i korozją. W przypadku rury zimnokurczliwej, dzięki stałemu radialnemu dociskowi do powłoki kabla nie jest konieczne stosowanie dodatkowego spoiwa, ani kleju. Aby zapobiec wzdłużnej penetracji wody pod powłoką kabla na jej końcach wykonuje się uszczelnienia z taśmy Scotch 2228. W przypadku rury termokurczliwej odpowiednie uszczelnienie uzyskuje się przez zastosowanie warstwy kleju termotopliwego na całej jej długości.