Rozdzielnice siłowe RS

Rozdzielnice siłowe RS

Rozdzielnice siłowe RS

tnc022

Wygoda podczas pracy na budowie
    Rozdzielnice siłowe w pełni okablowane stanowią niezbędne wyposażenie każdej budowy. Dostępne modele w wersji przenośnej umożliwiają wygodną i bezpieczną pracę z urządzeniami elektrycznymi nawet w odległych miejscach. Dodatkowym atutem jest możliwość przyłączenia do rozdzielnicy dużej ilości odbiorników dzięki ofercie producenta na zastosowanie gniazd w stopniach ochrony IP 44 i IP 67 w dowolnej konfiguracji. Stosowanie tego typu rozwiązań eliminuje ryzyko wypadku i dyskomfortu związanego z przedłużaczami znajdującymi się w nieładzie w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo ludzi i urządzeń
    Możliwość zabezpieczenia urządzeń wyłącznikami ochronnymi (będącymi również w ofercie firmy ELEKTRO-PLAST) uchroni instalatora przed nieplanowanymi wydatkami na remont zniszczonego sprzętu. Natomiast w trudnych warunkach budowlanych nie bez znaczenia jest wysoka odporność używanych tam urządzeń.

Wytrzymałość i niezawodność
Obudowy powinny być wykonane z takich materiałów i w taki sposób, aby gwarantowały niezawodność bez względu na warunki atmosferyczne i ryzyko związane z przypadkowym uderzeniem ciężkim przedmiotem. W tym przypadku producent zadbał o każdy szczegół. Obudowy rozdzielnic siłowych RS posiadają stopień ochrony IP 65, a ich wysoki współczynnik odporności na uderzenia wynoszący IK 08 zagwarantuje wytrzymałość i niezawodność na wiele lat.

Dobre wrażenie
    Bezpieczne, przemyślane miejsce pracy to najszybciej zauważalne świadectwo profesjonalnego wykonawcy. Duża ilość wiszących kabli z gniazdami i przedłużaczy sprawia wrażenie chaosu i braku zorganizowania. Rozdzielnice siłowe RS mogą więc stać się wizytówka firm, które dbają  o swój prestiż, jakość wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo pracowników, nie tylko swoich, ale również innych ekip współpracujących. 

Wyłączniki silnikowe pełnią bardzo istotną rolę w obwodach elektrycznych napędów – silnikowych. Współpracując ze stycznikami silnikowymi często pełnią funkcję rozrusznika, wyłącznika głównego lub awaryjnego, ale przede wszystkim muszą reagować na prądy: przeciążeniowy lub zwarciowy wymuszone przez pracujący w stanie zakłócenia silnik elektryczny.

Wyłączniki silnikowe MS18 są trójfazowymi, ręcznie sterowanymi aparatami rozruchowymi do bezpośredniego załączania i wyłączania trójfazowych i jednofazowych silników prądu przemiennego. Wyposażone są w wyzwalacz przeciążeniowy i zwarciowy reagujące na brak 1 fazy. Łącznie z elementami wyposażenia dodatkowego spełniają wymagania stawiane wyłącznikom głównym. Wyzwalacze przeciążeniowe wyłączników są wyzwalaczami nastawnymi o różnych prądowych zakresach nastawczych dla poszczególnych typów. Wszystkie te zakresy obejmują znamionowe prądy łączeniowe Ie, od 0,10 do 18A. Dzięki temu, że spełniają wymagania norm PN-EN 60947-2, PN-EN 60947-4-1 oraz DIN 50022 wyłączniki te można instalować w rozdzielnicach, przystosowanych do aparatury modułowej, w których montaż jest realizowany z wykorzystaniem szyn montażowych TH35. Konstrukcja wyłączników zapewnia stopień ochrony IP20. Podwyższenie ich stopnia ochrony do IP41 lub IP55 umożliwia zamontowanie ich w dodatkowych obudowach izolacyjnych HO-41 i HO-55 (Rys. 2) do mocowania na powierzchni płaskiej lub w obudowach FP-41 i FP-55 do mocowania we wnęce.
Wyzwalacze
Zadaniem wyłączników silnikowych, oprócz wykorzystywania ich do rozruchu i wyłączania silników, jest ochrona silników przed skutkami zwarć i przeciążeń. Taki zakres ochrony jest realizowany przez wyłączniki MS18 (Rys. 1) wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe (termiczne) i magnetyczne (zwarciowe), należące do kategorii użytkowania A. Kategoria użytkowania A oznacza, że wyłączniki nie są przeznaczone do selektywnego działania z innymi szeregowo połączonymi zabezpieczeniami zwarciowymi po stronie obciążenia w warunkach zwarciowych, tj. bez zwłoki czasowej niezbędnej do zapewnienia selektywności pomiędzy aparatami podczas zwarcia. Wyzwalacz zwarciowy wyłącznika nie działa, gdy prąd przetężeniowy jest mniejszy niż 11-krotna wartość nastawy prądu Ie. Jego działanie jest niezależne od temperatury otoczenia w zakresie -20oC do + 60oC (kompensacja temperaturowa). Podany powyżej próg działania tych wyzwalaczy ma związek z prądem przeciążeniowym w czasie rozruchu silników indukcyjnych klatkowych, powodującym powstanie zwarciopodobnego impulsu prądowego 3 do 10-krotnie większego, niż prąd Ie. Dlatego też charakterystyka wyzwalania wyłączników przez wyzwalacze zwarciowe jest dostosowana do tych warunków. Uwzględnia też czas trwania rozruchu silnika, który wynosi od 2 do 15 s w zależności od rodzaju obciążenia i momentu rozruchowego silnika. W czasie rozruchu silnika, gdy nie występują inne zakłócenia, prawidłowo zastosowana ochrona przeciążeniowa nie zadziała przed jego zakończeniem.
Wyłączniki MS18 Jak wynika z charakterystyki czasowo-prądowej t-I wyłączania wyłącznika (Rys. 4), ochrona przeciążeniowa jest realizowana do 11-krotnej wartości prądu nastawy Ie, a przy większych prądach wyłączniki są wyzwalane przez wyzwalacze zwarciowe. Z charakterystyki t-I odczytuje się czas wyłączenia wyłączników przy różnych wartościach prądu przetężeniowego. Przedstawiony wykres dla wyzwalacza przeciążeniowego odnosi się do stanu zimnego wyłącznika, w temperaturze otoczenia + 20oC. Wartości prądów są wartościami średnimi dla wszystkich nastaw prądu Ie. W stanie nagrzanym wyłącznika wartości prądów wyzwalających wyłącznik przez wyzwalacze przeciążeniowe są ok. 25% mniejsze niż przedstawione na charakterystyce. O wysokiej jakości wyłączników MS18 decyduje ich zdolność do ochrony silników w warunkach wystąpienia prądów zwarciowych. Cechuje je duża wartość znamionowego prądu zwarciowego wyłączalnego granicznego Icu. Przy napięciu znamionowym silnika 230V lub 400VAC prąd Icu wynosi 50 kA. W tych warunkach pracy nie jest wymagane żadne dodatkowe dobezpieczanie wyłączników bezpiecznikami, bez względu na wartość spodziewanych prądów zwarciowych. Dla napięcia znamionowego silnika 400 V AC i nastawach prądu Ie do 10 A prąd Icu również wynosi 50 kA, i również w tym przypadku nie jest wymagane dodatkowe dobezpieczanie bezpiecznikami. Dopiero dla nastaw prądu od 10 A do 18 A, kiedy prąd Icu wynosi 25kA, jest wymagane dodatkowe dobezpieczanie wyłączników bezpiecznikami gG/gL o prądzie znamionowym 63A do 80A.
Wyłączniki MS18 odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 60947-4-1 odnośnie wyłącznika, tzn. łącznika mechanizmowego, zdolnego do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnym stanie obwodów, jak również w stanie zwarcia. Charakterystyka energetyczna I2t wyłączników MS18 niezbędna do doboru dobezpieczeń jest pokazana na. Tabela doboru bezpieczników topikowych w celu dobezpieczenia wyłączników jest podana w katalogu firmowym oraz w instrukcji montażu dołączonej do wyłącznika. Wyzwalacz zwarciowy wyłącznika reaguje również na warunki pracy niepełnofazowej.
W przypadku zaniku jednej fazy wyłącznik MS18 powoduje rozłączenie obwodu zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60947-4-1.
Parametry
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue (mi
ędzyfazowe) wyłączników MS18 wynosi 690V. Jest to największa wartość napięcia znamionowego łączeniowego. Wyłączniki mogą również pracować przy niższym napięciu Ue – 230V, 400V, 500V. Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane dla obwodów głównych i styków pomocniczych Uimp wynosi – 6 kV. Wyłączniki należą do lll kategorii przepięciowej, określającej rodzaj sieci, w której mogą być stosowane. Oznacza to, że nie powinny one powodować przepięć łączeniowych wyższych, niż napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp i nie powinny być narażone na przepięcia łączeniowe wyższe od tego napięcia. Wyłączniki MS18 wyposażone są w zaciski główne umożliwiające przyłączenie przewodów o przekrojach (drut lub linka)
– od 0,75 do 10 mm2), natomiast dla zacisków styków pomocniczych
– od 0,5 do 2,5 mm2. Posiadają dużą wytrzymałość elektryczną i mechaniczną wynoszącą 50 tys. łączeń (cykli) i największą częstość łączeń – 15 /godzinę. Wyposażenie dodatkowe Wyłączniki silnikowe MS18 posiadają bogate wyposażenie dodatkowe.
– styki pomocnicze (sterownicze) HSV montowane w gnieździe w przedniej części wyłącznika
– styki pomocnicze (sterownicze) HS… montowane do bocznej częścim wyłącznika
– styk alarmowy HRS
– sygnalizuje zadziałanie wyzwalacza termicznego lub zwarciowego
– wyzwalacz napięciowy (wzrostowy) AR montowany do bocznej części wyłącznika (Rys. 8) powodujący wyzwolenie wyłącznika we wszystkich warunkach pracy. Napięcie znamionowe sterujące wyzwalacza wzrostowego posiada wartość 24V – 600V, 50/60Hz.
– wyzwalacz podnapięciowy UR również montowany do bocznej części wyłącznika, powodujący wyzwolenie wyłącznika, gdy napięcie na jego zaciskach osiągnie wartość 0,7 – 0,35 napięcia znamionowego Un. Gdy napięcie zasilające wyłącznik jest niższe niż 35% napięcia znamionowego wyzwalacz uniemożliwia załączenie wyłącznika. Ponowne ręczne załączenie wyłącznika po otwarciu go przez wyzwalacz podnapięciowy, jest możliwe tylko wówczas, gdy wartość napięcia wzrośnie powyżej 85% wartości znamionowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Czujnik jakości powietrza w sypialni

Czujnik jakości powietrza w sypialni

15 grudnia 2022
Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

15 grudnia 2022
Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

15 grudnia 2022
Jaki budzik wybrać do sypialni?

Jaki budzik wybrać do sypialni?

15 grudnia 2022
Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do sypialni?

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do sypialni?

15 grudnia 2022
Dyfuzor powietrza – dlaczego jest tak istotny w sypialni?

Dyfuzor powietrza – dlaczego jest tak istotny w sypialni?

15 grudnia 2022

Inne z kategorii Wiedza i technika

Czujnik jakości powietrza w sypialni

Czujnik jakości powietrza w sypialni

15 grudnia 2022
Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

15 grudnia 2022
Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

15 grudnia 2022