Słoneczna strona bezpieczeństwa

Słoneczna strona bezpieczeństwa

Słoneczna strona bezpieczeństwa

– oferta produktów EFEN dla systemów fotowoltaicznych. Inwestycje w systemy fotowoltaiczne to inwestycje w przyszłość. Bezpieczeństwo oraz niezawodność tych systemów uwarunkowane są jakością ich elementów składowych. Zatem, kiedy projektujesz system PV, upewnij się, że korzystasz z najwyższej jakości urządzeń. Czołowym producentem bezpieczników i opartych na bezpiecznikach rozwiązaniach systemowych jest właśnie EFEN. Jesteśmy uważani za innowacyjnych ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń elektrycznych. Nie bez powodu.

Systemy fotowoltaiczne to systemy złożone: moduły solarne są powiązane w stringi, a one z kolei łączą się w baterie. Systemy te zabezpiecza się następująco: pierwsza linia zabezpieczeń to bezpiecznik dla każdego stringu, dla której wsparciem jest druga linia w postaci rozłączników obciążenia. Zabezpieczenie „string-by- -string”: bezpieczniki EFEN W przypadku wystąpienia w jednym ze stringów baterii zakłócenia prądowego (zwarcia) należy każdy z nich zabezpieczyć osobno aby nie uszkodziło ono wszystkich pozostałych stringów. Mamy wtedy gwarancję, że wyłącznie uszkodzony string zostanie odłączony, a pozostałe nadal będą pracować i dostarczać energię do sieci. Nasze urządzenia bezpiecznikowe są wszechstronne: zabezpieczają poszczególne stringi (gałęzie) baterii oraz w stanie bezprądowym pełnią funkcję odłączników. Posiadają one wskaźnik sygnalizujący ich stan: jeśli tarcza wskaźnika jest biała, wszystko jest w porządku. Kolor czerwony oznacza natomiast przepalenie wkładki i przerwanie gałęzi. Rdzeniem systemu ochrony są wkładki 10×38 DC umieszczone w każdym odłączniku bezpiecznikowym. W naszym asortymencie znajdują się również wkładki nożowe DC dostępne w rozmiarach 1L do 3L posiadające aprobaty krajowe i międzynarodowe. Solidne rozłączenie zawsze na czasie: rozłączniki EFEN Systemy fotowoltaiczne zawsze mogą być pod napięciem. Nawet w nocy, przy pełni księżyca, może powstać niebezpiecznie wysokie napięcie. Z tego powodu ręczne odłączenie napięcia ma tak istotne znaczenie. Połączenie właściwej podstawy bezpiecznikowej z wkładką 1000V DC – 1500V AC daje zwarte urządzenie odłączające oferujące solidne zabezpieczenie zwarciowe. W celu kontroli przepalenia wkładki, informacja o jej zadziałaniu jest przesłana do mikrołącznika za pośrednictwem dodatkowej wkładki sygnalizacyjnej z wybijakiem. Rozłączenie w mgnieniu oka? Nadal bezpieczne. Rozłączając 2- lub 4-biegunowy rozłącznik skrzynkowy DC, posiadający po dwie wkładki na biegunie dodatnim oraz ujemnym, odcina się zasilanie na wejściu falownika. Wkładki bezpiecznikowe chronią również baterię przed skutkami zwarcia na falowniku. W dużych systemach fotowoltaicznych z rozbudowaną ochroną baterii jest to rozwiązanie zapewniające zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo. W kategorii niezawodności rozłączania zasilania 4-biegunowy rozłącznik skrzynkowy (rozmiar 00-3), z wbudowanym zwieraczem instalacyjnym w biegunie neutralnym, jest sprawdzonym rozwiązaniem. Zwieracz nożowy jest umiejscowiony ponad wkładkami, tzn. jako pierwszy wchodzi w kontakt przy zamykaniu rozłącznika – natychmiast wyrównując potencjał sieci. Zwieracz jest zamontowany na stałe w sposób utrudniający jego demontaż.
Małe systemy solarne… W obudowie do pracy na zewnątrz: rozłącznik izolacyjny DC do montażu natablicowego. Rozłączniki izolacyjne 2- lub 4-biegunowe w obudowie przeznaczone są do instalacji zewnętrznych i przystosowane do montażu natablicowego. Są one odpowiednie dla wartości prądów do 32A i napięcia do 1000V. Stopień ochrony przed wodą i pyłem wynosi IP65. Rozłącznik może pracować w instalacjach na wolnym powietrzu.…albo te dużo większe: EFEN
Inteligentne rozłączanie i kontrola: E3 Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy, łączenie 1-biegunowe. Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe łączone 1-biegunowo zapewniają kontrolę przepływu energii na najwyższym poziomie.

  • Zredukowane wydzielanie ciepła Ze wszystkich rozłączników na rynku, rozłącznik bezpiecznikowy listwowy E3 łączony 1-biegunowo ma najniższą wartość wydzielanego ciepła.
  • Szybszy montaż. Zacisk ramkowy lub zacisk śrubowy są sposobem na szybkie podłączenie.
  • Lepszy nadzór

W celu optymalnej kontroli, rozłączniki bezpiecznikowe listwowe serii E3 umożliwiają zastosowanie urządzeń pomiarowych i nadzorujących związanych z tą serią aparatów. Rozłączniki i podstawy bezpiecznikowe listwowe Gdy robi się gorąco: 2-biegunowa podstawa bezpiecznikowa listwowa DC przeznaczona do systemów PV.
2-biegunowa podstawa bezpiecznikowa jest zdolna wytrzymać wysoką temperaturę: wszystkie jej części wykonane są z tworzyw sztucznych samogasnących, wolnych od halogenków oraz odpornych na działanie wysokiej temperatury. Zaciski i przyłącza są zabezpieczone osłoną. Dobór wkładek bezpiecznikowych PV
Poniżej przedstawiono informacje wyjaśniające, jak prawidłowo dobrać wkładki bezpiecznikowe do systemów fotowoltaicznych połączonych w sieci.
Wymagane informacje:

  • Liczba stringów (gałęzi) połączonych równolegle – N.
  • Liczba modułów solarnych połączonych szeregowo w stringu (gałęzi) – M. Specyfikacja dla modułów solarnych:
  • Prąd zwarciowy Isc
  • Napięcie jałowe w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych Voc_stc

Liczba stringów połączonych równolegle określa czy zastosowanie bezpieczników jest konieczne.

  • zastosowanie bezpieczników nie jest wymagane
  • zastosowanie bezpieczników jest konieczne N ≤2 zastosowanie bezpieczników nie jest wymagane N >2 zastosowanie bezpieczników jest konieczne

Należy pamiętać, że stosowane mogą być wyłącznie bezpieczniki przeznaczone do systemów PV. Zastosowanie innych rodzajów bezpieczników w systemach PV może powodować ich nieprawidłowe działanie oraz prowadzić do awarii i przyczynić się do powstania pożaru.
Wyznaczanie napięcia znamionowego bezpieczników Napięcie znamionowe bezpiecznika musi być wyższe od maksymalnego napięcia jałowego na stringu baterii PV. Do obliczenia tej maksymalnej wartości musimy wziąć pod uwagę, że napięcie stanu jałowego Voc_stc wyznaczane jest przy najniższej możliwej temperaturze otoczenia dla danego panelu solarnego. W większości przypadków napięcie znamionowe można obliczyć według poniższego schematu, w którym przyjmujemy, że ta najniższa temperatura wynosi -250C, przy uwzględnieniu współczynnika przyrostu temperaturowego Wyznaczanie prądu znamionowego bezpieczników Prąd znamionowy bezpiecznika musi być wyższy od maksymalnej wartości prądu wytworzonego przez moduł. dowym oraz przy większej ilości podstaw bezpiecznikowych montowanych obok siebie, konieczne jest uwzględnienie współczynnika redukcji (współczynnika upakowania).
• A1: Współczynnik korekcji temperaturowej wkładki bezpiecznikowej
 Indywidualna ochrona bezpiecznikamidodatniego i ujemnego bieguna.
Nieuziemione systemy fotowoltaiczne, powszechne w E uropie, wymagają rozłączania i ochrony nadprądowej w obu biegunach stringu PV: potrzebna jest wkładka bezpiecznikowa i podstawa bezpiecznikowa zarówno w biegunie dodatnim, jak również w ujemnym.
Systemy TN z uziemionym punktem zerowym wymagają zabezpieczenia nieuziemionych biegunów.
Jak poprawnie dobrać wkładki bezpiecznikowe
• N > 2 Zabezpieczenie bezpiecznikowe jest wymagane.
• Wyznaczenie napięcia znamionowego bezpieczników.
• Wyznaczanie prądu znamionowego bezpieczników.
Przyjmując temperaturę otoczenia na 500C, A1 = 0,87. W przypadku gdy 5 podstaw bezpiecznikowych jest zgrupowanych obok siebie, musi być uwzględniony współczynnik upakowania K= 0,8. Z zakresu możliwych prądów znamionowych należy wybrać kolejny najniższy, ale taki, którego wartość jest większa od 9,35A. Mamy więc: In= 10A W tym przypadku wkładka bezpiecznikowa 10×38 gPV 10A 1000V DC to właściwy wybór.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Wiedza i technika

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

Napędy niskiego napięcia – przegląd najważniejszych rozwiązań

5 czerwca 2023
Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

Zderzenie dwóch światów: optyka i elektronika w nowoczesnych technologiach

29 maja 2023