Sprzęt do pracy na wysokości

Sprzęt do pracy na wysokości

Sprzęt do pracy na wysokości

na030

WŁAŚCIWY DOBÓR SPRZĘTU DO OCHRONY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA. Największym zagrożeniem, na które narażony jest pracownik skierowany do pracy na wysokości jest upadek. Zgodnie z przepisami § 105 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 03.169.1650) pracą na wysokości jest ta, która wykonywana jest na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

W każdym takim przypadku pracodawca jest obowiązany wyposażyć pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia pracownika i kontroli miejsca pracy przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca naraża się na wysoką karę. Czynnikami wywierającymi główny wpływ na dobór środków ochrony przed upadkiem powinien być kształt, stromość i konstrukcja miejsca, w którym wykonywana jest praca. Dlatego też sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, aby prawidłowo spełniał swoje funkcje, musi być odpowiednio dobrany do stanowiska, na którym jest stosowany. Najlepszym sposobem zabezpieczenia pracownika jest zastosowanie systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania. Ideą takiego systemu jest uniemożliwienie pracownikowi wejścia w strefę zagrożoną rozpoczęciem spadania, czyli np. zbliżenia się do krawędzi powierzchni, na której jest wykonywana praca np. dachu. W otoczeniu gdzie pracownik nie jest w stanie utrzymać się bez dodatkowego podparcia, konieczne jest zastosowanie sytemu przeznaczonego do nadawania pozycji podczas pracy na wysokości. W przypadku stanowisk pracy, gdzie nie można wyeliminować ryzyka rozpoczęcia spadania konieczne jest zastosowanie systemu  ochronnego powstrzymującegospadanie.

Systemy chroniące przed upadkiem oferowane przez firmę DELTA PLUS POLSKA składają się z rożnych produktów przystosowanych do zagrożeń, które mogą się pojawić. Wszystkie produkty (szelki bezpieczeństwa, systemy samozaciskowe na prowadnicy, systemy ustalające pozycję przy pracy, amortyzatory, urządzenia samohamowne, akcesoria) podlegają normom europejskim z zakresu środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
Produkty CHRONIĄCE PRZED
UPADKIEM z wysokości muszą być koniecznie poddawane corocznym przeglądom, licząc od daty pierwszego użycia. Raz na 12 miesięcy, przez cały okres użytkowania, sprzęt musi być sprawdzany przez jedno z naszych autoryzowanych centrów serwisowych. Należy zaznaczyć, że w razie wypadku, brak przeprowadzenia obowiązkowej kontroli powoduje pociągnięcie do odpowiedzialności właściciela firmy, bądź osoby wyznaczonej do opieki nad bezpieczeństwem pracy, tzw. BHPowiec. Zachęcamy zatem każdego użytkownika do samodzielnego dokonania wizualnej kontroli używanego sprzętu przed i po każdym użyciu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności chociażby jednego elementu, należy przekazać sprzęt swojemu przełożonemu, który powinien go następnie oddać do sprawdzenia do naszego autoryzowanego centrum serwisowego. Użytkownik powinien doskonale wiedzieć w jaki sposób użytkować dany sprzęt oraz zapoznać się z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA. Konserwacja sprzętu chroniącego przed upadkiem: Przechowywanie w suchym miejscu z dala od promieni słonecznych. Personalizacja produktu za pomocą przymocowanych do tego celu etykiet. Mycie wodą z mydłem. Pozostawienie do wysuszenia w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od promieni słonecznych. Pamiętajmy o tym, że w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i warunki te stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik, zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu Pracy może powstrzymać się od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Oczywiście fakt i przyczynę odmowy podjęcia pracy musi zgłosić pracodawcy, którego obowiązkiem będzie usunięcie uchybień uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie pracy.

Adam Krzycki – Dyrektor
Delta Plus Polska Sp. z o.o.
Producent i Dystrybutor
Środków Ochrony Osobistej
www.deltaplus.com.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii BHP

Drabiny dielektryczne i elektryka prąd nie tyka!

Drabiny dielektryczne i elektryka prąd nie tyka!

5 listopada 2014
Kamizelka robocza NEO 81-260

Kamizelka robocza NEO 81-260

13 stycznia 2014
Kobyłki warsztatowe TOPEX 79R187

Kobyłki warsztatowe TOPEX 79R187

13 stycznia 2014