Styczniki silnikowe CEM firmy ETI Polam

Styczniki silnikowe CEM firmy ETI Polam

Styczniki silnikowe CEM firmy ETI Polam

wit022

Współczesne instalacje elektryczne wymagają stosowania wysokiej jakości aparatów sterujących odbiornikami elektrycznymi. W nieniejszym artykule przedstawiona została rodzina nowoczesnych aparatów elektrycznych – elektromagnetyczne styczniki silnikowe – powietrzne CEM wraz z przekaźnikami termicznymi i szerokim dodatkowym wyposażeniem.

Podział i zastosowanie
Typowym zastosowaniem styczników elektromagnetycznych silnikowych
– jak sama nazwa wskazuje – jest łączenie silników (kategoria użytkowania AC-3), odbiorników elektrycznych małoindukcyjnych (kategoria użytkowania AC-1), źródeł światła o różnym charakterze i mocy. Ze względu na znamionową obciążalność (AC-3, 400V), styczniki CEM zostały podzielone na cztery grupy :
– styczniki miniaturowe CE07 – P max. 3 kW
– styczniki CEM9 – CEM105 dla Pmax. 4 kW – 55 kW
– styczniki wysokoprądowe CEM112 – CEM250 dla Pmax. 55 kW – 132 kW
– styczniki pomocnicze CAE04 (AC) – CAEM4 (AC/DC) dla Ith = 20A (AC-1)

Styczniki silnikowe CEM posiadają szeroki zakres napięć sterujących cewką elektromagnesu.
Są to napięcia AC – 24V, 48V, 110V, 230V 400V i DC – 24V, 220V.
Cewki styczników przystosowane
są do bardzo łatwej ich zamiany
a w stycznikach CEM9 – CEM40
– bez użycia narzędzi. Oznacza to bardzo szybkie i łatwe dostosowanie stycznika do wymaganago napięcia sterującego cewki a dla producenta i dystrybutora
– brak konieczności utrzymywania dużych stanów magazynowych we wszystkich typoszeregach styczników. Ponadto cewki posiadają z obu stron stycznika zaciski zasilające A1 – A2 co znacznie ułatwia doprowadzenie do nich zasilania w rozdzielnicy. Zasilanie impulsowe cewek Grupa styczników wysokoprądowych oznaczonych – (E) – CEM112 (E) – CEM250(E) posiada elektroniczny system zasilania impulsowego cewek – tzw. Napęd elektroniczny cewek. Zadaniem napędu elektronicznego jest sterowanie przepływem prądu cewki elektromagnesu tak, aby osiągnąć optymalną dynamikę przyciągania i odpadania styków w celu zmniejszenia ich zużycia. Ponadto moc pobierana przez cewkę popdczas trzymania styków powinna być mała a siła docisku styków wystarczająca dla zapewnienia wystarczającej wytrzymałości zwarciowej i minimalnego nagrzewania się styków. Człon elektroniczny prostuje napięcie zasilające cewkę i utrzymuje jego poziom za pomocą impulsowego stabilizatora napięcia w zależności od trybu pracy stycznika (przyciąganie lub trzymanie). Dzięki temu praca napędu styków stycznika jest stabilna niezależnie od rodzaju i wartości napięcia zasilającego AC lub DC. Kontrola napięcia zasilającego cewkę stycznika przez układ elektroniczny zapewnia niezależność tego napięcia cewki od napięcia zasilającego i umożliwia zastosowanie stycznika w sieci zasilającej AC jak i DC. Do zalet impulsowego zasilania cewek styczników należą :
– praca stycznika niezależna od napięcia zasilania
– możliwość zasilania AC i DC
– mała moc pobierana przez cewkę w trakcie podtrzymania a tym samym mniejsza ilość wydzielanego ciepła
– sterowanie “małomocowe” – pozwala na bezpośrednie sterowanie sterownikami elektronicznymi
– podwyższona trwałość łączeniowa
– cicha praca styków w momencie załączania
Nowa seria styczników CEM charakterysuje się małą szerokością co sprzyja oszczędności miejsca w rozdzielnicy.
Szerokości te wynoszą:
– 45 mm dla styczników CEM9 – CEM25
– 66 mm dla styczników CEM50 – CEM80

Wyposażenie dodatkowe
Do wyposażenia dodatkowego montowanego na zewnątrz styczników
należą:
– przekaźniki termiczne
– zestawy styków pomocniczych
– blokady mechaniczne
– ograniczniki przepięć.
– Szyny łączeniowe sztywne (do tworzenia zestawów – układu dwóch
styczników do pracy rewersyjnej lub do rozruchu gwiazda – trójkąt) Duży wybór akcesoriów do styczników serii CEM zwiększa możliwości ich zastosowania . Styczniki CEM przeznaczone są do montowania w rozdzielnicach na szynie montażowej TH 35 lub wkrętami na powierzchni płaskiej pionowej z możliwością odchylenia od pionu o 30o. Łącznie ze stycznikiem na szynie TH35 można zamontować odpowiedni przekaźnik termiczny RW, jednak trzeba zastosować element pośredniczący (adapter) RW..D

W czasie znamionowej pracy stycznika, szczególnie gdy częstotliwość włączeń i rozłączeń jest dość duża, obwód stycznika narażony jest na przepięcia powstające w wyniku szybkich zmian prądu. W celu ochrony cewki napędowej stycznika przed przępięciami należy równolegle do jej uzwojenia (zaciski A1- A2) podłączyć ogranicznik przepięć ( układ RC) BAMRCE

Sposoby przyłączania przewodów
Zaciski biegunów głównych o specjalnej konstrukcji tzw. windowe – dwukomorowe w stycznikach CEM32 – CEM105 umożliwiają wykonanie pewnego połączenia z przewodami o różnym przekroju poprzecznym. Jest to bardzo istotne w sytuacji , gdy do jednego zacisku muszą zostać podłączone dwa przewody o bardzo różnych przekrojach z zaprasowaną końcówką tulejkową. Ta konstrukcja zacisku uniemożliwia wysunięcie się z niego przewodu o mniejszym przekroju. Zaciski dwukomorowe styczników CEM – Rys. 4 podnoszą więc niezawodność

Styki pomocnicze W zależności od potrzeb i pełnionych funkcji styczniki CEM mogą być wyposażone w dodatkowe styki pomocnicze mocowane czołowo stycznika lub na jego bocznej stronie

Rozszeżają one funkcjonalność łączeniową stycznika a duża ilość ich kombinacji poprawia dyspozycyjność układu. O wyborze rodzaju styku pomocniczego decyduje użytkownik. Gdy stycznik będzie zamontowany w rozdzielnicy, której głębokość na to pozwala, można zamontować styki pomocnicze jednobiegunowe BCXMFE 10 ( zwierny – 1z) lub BCXMFE 01 (rozwierny – 1r). Jeżeli nie można zamontować styków pocniczych w jego części czołowej, mogą być użyte bloki styków dwubiegunowych BCXMLE 20 (2 styki zwierne – 2z) lub BCXMLE 11 ( 1 zwierny – 1z + 1 rozwierny – 1r). Dostępne są również styki pomocnicze o opóźnionym działaniu. Ze względu na ograniczoną siłę naciągu układu elektomagnetycznego styczników można stosować dla styczników CEM9 – CEM25 – max. 4 styki pomocnicze (łącznie montowanych czołowo jak i bocznych), dla styczników CEM32 – CEM40 – max. – 6 styków, a dla styczników CEM50 – CEM250 – max – 8 styków. W przypadku pracy styczników w układach: SZR – samoczynnego załączania rezerwy, pracy nawrotnej lub rozruchu gwiazda-trójkąt konieczne jest zastosowanie blokady mechaniczne
j (Rys. 6).

Umożliwia ona mechaniczne zblokowanie dwóch styczników do działania naprzemiennego tzn. aby w chwili zadziałania jednego ze styczników, nie było możliwości załączenie drugiego. W przypadku styczników mini istnieją fabrycznie zmontowane zestawy dwóch styczników z blokadą mechaniczną – CEI07.10 lub CEI07. 01. Styczniki silnikowe CEM posiadają własny zestaw przekaźników termicznych RE….D niezbędnych do zabezpieczania silników elektrycznych (Rys. 7).

Podsumowanie
Styczniki silnikowe nowej generacji CEM wraz z wyposażeniem dodatkowym mogą być zastosowane we wszystkich kategoriach użytkowania – AC i DC zgodnie z wymaganiami norm PN-IEC 60947 oraz DIN VDE 0660. Ze wzglęidu na opisane powyżej funkcje i właściwości stanowią kompleksową i technicznie precyzyjnie opracowaną ofertę. Ich parametry techniczne zapewniają – wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych, uniwersalność zalety użytkowe. Styczniki te mogą pracować w warunkach o temperaturze otoczenia od – 25oC do + 55 oC. Spełniają również wymagania odporności klimatycznej zgodnej z normą PN-IEC 6068- 2 dla klimatu wilgotnego, suche go i tropikalnego. W celu ułatwienia doboru styczników CEM oraz osprzętu dodatkowego, opracowany został specjalny suwak analogowy do zastosowań styczników przy rozruchu silników gwiazda –trójkąt oraz przy rozruszniku złożonego z wyłącznika silnikowego oraz stycznika. W części dotyczącej rozrusznika (Rys. 8) należy ustawić w górnym okienku moc znamionową silnika (np. 1,5kW), który będzie uruchamiany za pomocą zestawu wyłącznik silnikowy – stycznik. W okienkach poniżej ukażą się: prąd znamionowy silnika (3,6A), typ wyłącznika silnikowego (MPE25-4,0), typ stycznika dla dwóch rodzajów wymaganej koordynacji 1 i 2 (CE07/ CEM9). Natomiast w części dotyczącej rozruchu (Rys. 9) należy ustawić w górnym okienku moc znamionową silnika uruchamianego za pomocą układu gwiazda- -trójkąt (np. 30kW). W okienkach poniżej ukażą się: prąd znamionowy silnika (55A), prąd znamionowy wymaganego bezpiecznika – gG/gL (80A) lub aM (80A), typ stycznika głównego (CEM40) oraz styczników dla obwodu trójkąta (CEM40) i obwodu gwiazdy (CEM25) jak również zostaje wskazany właściwy przekaźnik termiczny (RE67.10-40).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też

Czujnik jakości powietrza w sypialni

Czujnik jakości powietrza w sypialni

15 grudnia 2022
Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

15 grudnia 2022
Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

15 grudnia 2022
Jaki budzik wybrać do sypialni?

Jaki budzik wybrać do sypialni?

15 grudnia 2022
Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do sypialni?

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać do sypialni?

15 grudnia 2022
Dyfuzor powietrza – dlaczego jest tak istotny w sypialni?

Dyfuzor powietrza – dlaczego jest tak istotny w sypialni?

15 grudnia 2022

Inne z kategorii Wiedza i technika

Czujnik jakości powietrza w sypialni

Czujnik jakości powietrza w sypialni

15 grudnia 2022
Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

Jaki wentylator idealnie sprawdzi się do sypialni?

15 grudnia 2022
Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w sypialni – na co zwrócić uwagę?

15 grudnia 2022