Zbigniew Leszek, menadżer z pasji

Zbigniew Leszek, menadżer z pasji

Zbigniew Leszek, menadżer z pasji

Nowy obraz (1)Zbigniew Leszek, właściciel firmy Lechpol, udzielił wywiadu dla Czytelników magazynu ElektroTrendy.

ElektroTrendy
Szanowny Panie, firma LECHPOL jest dystrybutorem na Europę produktów takich marek jak: Peiying, Cabletech, Sunker, Kemot, Vipow, UNI-T, M-LIFE, Dibeisi, Azusa, Quer, Kruger&Matz, Intex – co za nimi stoi?

Zbigniew Leszek
Na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia prowadziliśmy dystrybucję układów scalonych i półprzewodników największych światowych producentów, jednak po załamaniu się produkcji i serwisu RTV w naszym kraju postanowiliśmy wprowadzać do oferty coraz więcej osprzętu RTV i gotowych wyrobów elektronicznych, co równolegle łączyło się to z wprowadzaniem i rejestrowaniem na rynku europejskim nowych marek produktów. W dniu dzisiejszym jesteśmy właścicielem 10 z kilkunastu marek produktów występujących w ofercie handlowej naszej firmy.

ElektroTrendy
Czy planowane są kolejne i jakie produkty będą markować?

Zbigniew Leszek
W posiadanych przez nas markach mamy produkty z różnych działów elektroniki i w każdej chwili możemy przyporządkować do nich kolejne. Na dzień dzisiejszy nie planujemy rozszerzać marek własnych, a raczej skupić się na ich promocji i ewentualnie dystrybucji produktów innych marek.

ElektroTrendy
Proszę o przedstawienie historii firmy, jej struktury organizacyjnej oraz zakresu działania na polskim rynku, a może i europejskim?

Zbigniew Leszek
Firma powstała w 1990 roku i przez pierwsze lata swojej działalności zajmowała się głównie importem układów scalonych i półprzewodników. W wyniku dużego zapotrzebowania rynku na osprzęt i okablowanie do RTV postanowiliśmy stopniowo poszerzać ofertę firmy o urządzenia elektroniczne i w ten sposób przez 23. Lata swojej działalności zbudowaliśmy szeroką ofertę handlową w wielu działach elektroniki i elektrotechniki, od okablowania począwszy aż do najnowszych urządzeń mobilnych typu tablety czy też bardzo wysoko oceniane smartfony naszej marki Kruger&Matz.

ElektroTrendy
Dlaczego rynki europejskie?

Zbigniew Leszek
Ponieważ jest to naturalny rozwój. Z małej regionalnej firmy staliśmy się w ciągu kilku lat firmą ogólnopolską i małymi krokami poszukiwaliśmy dystrybucji naszych produktów w krajach sąsiednich. Dzisiaj Lechpol utrzymuje kontakty handlowe z klientami ze wszystkich państw Europy Środkowej oraz kilku państw Europy Zachodniej. Posiadamy też własne oddziały firmy w Rumuni i Holandii, która jest dobrą bazą w ekspansji naszej firmy na rynek niemiecki.

ElektroTrendy
Czy eksport na rynki zewnętrzne pomaga rynkowi polskiemu?

Zbigniew Leszek
Oczywiście. Zbieramy cenne doświadczenia i możemy pozwolić sobie na szerszą ofertę handlową, a co za tym idzie umacniać swoją pozycję zarówno u dostawców jak i klientów naszej firmy. Próba dotarcia do konsumentów z Europy wiąże się jednak z dużymi kosztami związanymi z przygotowaniem produktu i dostosowaniem go do norm i potrzeb wspomnianych klientów. Wydatki ponoszone na dedykowane rozwiązania systemowe, przygotowanie wielojęzycznych instrukcji czy kłopoty związane z organizacją serwisów zewnętrznych nie zniechęcają nas jednak do promowania naszych marek oraz wspierania wizerunku Polski w krajach Unii Europejskiej. Doświadczenia nabyte dzięki współpracy z klientami zagranicznymi staramy się również przenosić na poprawę funkcjonowania na lokalnym rynku.

ElektroTrendy
Co jest nie tak na rynku polskim?

Zbigniew Leszek
Uważam, że mamy wolny rynek i każdy może się na nim świetnie realizować. Jeżeli państwo i podległe mu urzędy będą stosowały te same praktyki i respektowały obowiązujące prawo w stosunku do wszystkich podmiotów, to rynek sam zweryfikuje, które firmy prowadzą rzetelną działalność opartą na odpowiedzialności za sprzedawane produkty i usługi. Niestety w życiu codziennym wygląda to bardzo różnie, ponieważ większość kontroli naszego rynku oparta jest o polskie podmioty z pominięciem większości największych firm o globalnym zasięgu działania i często słyszę, że trudniej jest nam prowadzić działalność we własnym kraju niż poza jego granicami.

ElektroTrendy
Czym wyróżnia się Państwa oferta na tle innych firm o zbliżonym profilu asortymentowym?

Zbigniew Leszek
Przede wszystkim jakością oferowanych usług i produktów. Posiadając tak szeroką ofertę handlową wiele firm nie radzi sobie z profesjonalnym doradztwem w czasie sprzedaży oraz serwisem. Nasza wieloletnia współpraca z rynkiem tradycyjnym pozwala nam na bardzo indywidualne podejście do każdego klienta i zaoferowanie mu produktów dostosowanych do jego oczekiwań. Przez 23. lata swojej działalności nigdy też nie pozostawiliśmy naszego klienta z problemem serwisowym.

ElektroTrendy
Czy LECHPOL jest firmą innowacyjną, jeżeli tak to jak to się przejawia?

Zbigniew Leszek
Mam nadzieję, że tak jesteśmy postrzegani. Na bieżąco wprowadzamy produkty z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi jak również wprowadzamy wiele innowacyjnych rozwiązań w pracy poszczególnych działów naszej firmy. Wystarczy odwiedzić magazyn naszej firmy i popatrzeć na sposób składowania i pakowania produktów oraz całej logistyki magazynowej, a przekonamy się, że zastosowane rozwiązania posiadają tylko najbardziej innowacyjne firmy w kraju.

ElektroTrendy
Jakie czynniki decydują o pozycji Państwa firmy na rynku?

Zbigniew Leszek
Szeroka oferta handlowa, bardzo dobra współpraca z naszymi partnerami handlowymi oraz wspieranie ich w procesie sprzedaży i serwisu naszych produktów. Dążymy też do tego, by zadowolony był ostateczny konsument. Staramy się stale poszerzać ofertę handlową i wprowadzać produkty, których klienci szukają. Systematycznie też udoskonalamy obecne na rynku produkty. Coraz częściej wdrażamy do naszych produktów nowe rozwiązania, będące odpowiedzią na pojawiające się uwagi ich użytkowników.

ElektroTrendy
Gdzie się Państwo widzą na rynku i dlaczego?

Zbigniew Leszek
Naszym celem jest utrzymanie pozycji dystrybutora szeroko pojętej elektroniki konsumenckiej jak i specjalistycznej, na którym można polegać i w którego ofercie nasz partner handlowy będzie w stanie znaleźć wszystko czego potrzebuje. Cenimy sobie fakt bardzo dobrych relacji z naszymi klientami i mamy nadzieję, że wciąż będzie nas stać na oferowanie im produktów w bardzo dobrej jakości i za rozsądne ceny.

ElektroTrendy
Co się udało wykonać, a co nie?

Zbigniew Leszek
Moim zdaniem udało się zrobić dużo więcej niż kiedykolwiek oczekiwałem. Kiedy rozpoczynałem działalność nie przypuszczałem, że kiedyś przerodzi się to w prowadzenie dużego przedsiębiorstwa z prawie 150 pracownikami w kraju, kilkudziesięcioma za granicą i tysiącami klientów firmy. Przyszłość należy do moich synów i to oni dzisiaj wyznaczają kierunki dalszego rozwoju firmy. Mam nadzieję, że z moim doświadczeniem oraz ich wiedzą i ogromnym zaangażowaniem mamy duże szanse na dalszy rozwój firmy.

ElektroTrendy
Jak wygląda Państwa wizja rozwoju firmy w ciągu najbliższych kilku lat?

Zbigniew Leszek
W przypadku dystrybutora rozwój firmy głównie wiąże się z rozwojem oferty handlowej. Chcielibyśmy rozwinąć ofertę naszych głównych marek o nowości. Dla marki Cabletech mamy już zakończone prace nad nowymi tunerami do telewizji naziemnej w systemie DVB-T2. System ten jeszcze dziś nie występuje w Polsce, ale Rumunia szybkimi krokami zbliża się do jego wprowadzenia. Pracujemy również nad wprowadzeniem do oferty w 2014 roku smartfonów Kruger&Matz z modemami LTE oraz zastanawiamy się nad rozpoczęciem swojej aktywności na rynku telewizorów. Chcielibyśmy również przygotować radia samochodowe, stacje multimedialne PEIYING oparte o system Android, ale w tym przypadku prace nie są tak zaawansowane. Nie zapominamy oczywiście o rozwoju sposobu zarządzania firmą oraz wsparcia systemów informatycznych, które wykorzystujemy codziennie chociażby w procesie logistyki magazynowej.

ElektroTrendy
Nowoczesność, ochrona środowiska, niska energochłonność są głównymi standardami dla producentów i Dostawców Unii Europejskiej. A jak to wygląda w LECHPOL?

Zbigniew Leszek
Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami nasza firma realizuje wszystkie obowiązki wynikające z ochrony środowiska i wprowadza na rynek tylko produkty o niskim zużyci energii oraz możliwości ich przetwarzania. Współpracujemy z Organizacją Odzysku i Recyklingu Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego. Zgodnie z tendencjami rynkowymi stale poszerzamy naszą ofertę produktów ECO chociażby o nowe bardzo energooszczędne oświetlenie LED.

ElektroTrendy
Jak postrzega Pan sytuację na rynku szeroko pojętej elektrotechniki w bieżącym roku, zarówno patrząc przez pryzmat Dostawcy, jak i całej branży?

Zbigniew Leszek
Rok 2013 można chyba nazwać rokiem udanym dla rynku szeroko pojętej elektroniki. Zmiana systemu telewizyjnego i ostateczne wyłączenie systemu analogowego stworzyła ogromną szansę rozwoju dla wielu przedsiębiorstw. Cieszyć powinien fakt, że z tej szansy skorzystały głównie polskie firmy i to one przejęły rynek w/w urządzeń.

ElektroTrendy
Z jakimi problemami obecnie borykają się producenci?

Zbigniew Leszek
Największym problemem producentów staje się czas realizacji produkcji. Nie jest to nowością, że większość sprzętu elektronicznego powstaje w krajach Azjatyckich. Produkują tam największe światowe czy europejskie firmy oraz większość producentów polskich, co wpływa na wzrost kosztów pracy i pojawiające się trudności z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników. To wszystko wpływa na czas realizacji produkcji, jak również na wzrost kosztów produkcji. Kraje Azjatyckie powoli stają się zbyt drogie co może rodzić konieczność przeniesienia i organizacji procesów produkcyjnych w Europie. Na takie rozwiązania musimy również być gotowi – przed nami więc spore wyzwania i duże szanse dla rozwoju całej gospodarki.

ElektroTrendy
Jaką koniunkturę przewiduje Pan w branży na koniec bieżącego roku i w roku przyszłym? Jakie są szanse, a jakie zagrożenia dla tego rynku?

Zbigniew Leszek
Każdy rok przynosi kolejne szanse oraz zamyka niektóre rynki – trzeba tylko umiejętnie z danych nam szans korzystać. Ostatnie lata pokazały stały rozwój rynku urządzeń mobilnych w tym smartfonów. Będziemy starać się tę szansę wykorzystać przygotowując produkty, z których ostateczny konsument będzie zadowolony. Warto wspomnieć, że proces cyfryzacji sygnału telewizyjnego zakończył się i szeroka sprzedaż tunerów DVB-T w konkurujących z nami firmach spadła do minimum, ale nie w naszej firmie. Dzięki zagwarantowaniu przez nas profesjonalnej obsługi klienta i serwisu tych urządzeń sprzedaż w naszej firmie pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie i zachodzi konieczność wspierania oraz rozwoju tych i kolejnych urządzeń, z których korzystają aktualnie konsumenci.

ElektroTrendy
Jak może Pan ocenić obecną sytuację na rynku Dostawców elektrotechniki i elektroniki, jakie stoją przed tą branżą wyzwania. Co LECHPOL będzie robił, aby w jak najmniejszym stopniu odczuć skutki kryzysu z jakim mamy do czynienia w Polsce i na świecie?

Zbigniew Leszek
Miejmy nadzieje że kryzys gospodarka ma już za sobą, niemniej jednak nie nastawiamy się na poprawę koniunktury. Staramy się optymalizować wszystkie procesy od strony kosztowej, aby być jak najbardziej konkurencyjni, taki był plan od początku wejścia gospodarki światowej w kryzys w 2009 roku. Trzeba przyznać, że na razie skutkuje i oby jak najdłużej.

ElektroTrendy
Jak ocenia Pan bieżącą sytuację w końcówce 2013 roku, w porównaniu do porównywalnego okresu 2012 roku?

Zbigniew Leszek
Wydaje się, że mamy do czynienia z podobnym rynkiem. Odniosę się sprzedaży produktów, które są już w naszej ofercie od lat, czyli urządzeń pomiarowych UNI-T, gdzie sprzedaż jest na podobnym poziomie. Ciężko oceniać rynki wschodzące takie jak rynek produktów mobilnych, gdzie dopiero zaczynamy raczkować, jednocześnie starając się rywalizować z polskimi producentami i światowymi gigantami.

ElektroTrendy
Jak będzie się zmieniać koniunktura na rynku w 2014 rok i jakie czynniki będą miały na to największy wpływ?

Zbigniew Leszek
Rok 2014 wciąż przed nami i trudno szeroko wypowiadać się o zmianach na rynku elektroniki dziś, ponieważ na tym rynku zmiany następują często co 2-3 miesiące i coś co dziś jest uznawane za standard jutro jest już stare. Niemniej jednak główne czynniki gospodarcze wpływające na rynek pozostają wciąż te same i wspomnę tu głównie o relacji PLN do USD. Na rynku nowych technologii ważna np. dla marki Kruger&Matz będzie współpraca ze światowymi gigantami, m.in. Qualcomm i odpowiedzi na pytania jak szybko te największe firmy pozwolą nam skorzystać ze swoich najnowszych rozwiązań np. procesora Snapdragon 800 oraz czy stać będzie polskie przedsiębiorstwo na zbliżenie się choćby o krok w rozwoju technologicznym do największych światowych producentów.

ElektroTrendy
No i temat rzeka, co Pan może powiedzieć o dzisiejszych płatnościach za towar?
Zbigniew Leszek
Generalnie wszystkie firmy borykają się z tym problemem. Z jednej strony chcielibyśmy zapewnić klientowi ciągłość dostaw, a z drugiej często występują zatory w płatnościach. Od lat stosujemy bardzo dobrą praktykę wypracowywania przez klientów limitu kredytu kupieckiego i niezależnie od ubezpieczania transakcji, przyznany klientowi limit kredytu kupieckiego jest podstawą do sprzedaży z opóźnionym terminem płatności.

ElektroTrendy
Jak przebiegała Pana droga zawodowa?
Zbigniew Leszek
Dosyć ciekawie ponieważ rozpoczynałem pracę zawodową w roku 1981 jako nauczyciel, a później przez sześć lat prowadziłem przyszkolny ośrodek sportowy i zajmowałem się zarówno budowaniem pływalni jak i organizowaniem wielu imprez sportowych na szczeblu ogólnopolskim. Ze względu na charakter swojej pracy byłem też członkiem różnych federacji i związków sportowych oraz prowadziłem jeden z ministerialnych projektów Centralnych Internatów Sportowych dla młodzieży uprawiającej sport wyczynowy. W związku ze zmianami gospodarczymi zachodzącymi w tym czasie w naszym kraju postanowiłem jednak spróbować swoich sił w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarejestrowałem firmę Lechpol, którą prowadzę od ponad 23 lat.

ElektroTrendy
Jakie są Pana największe sukcesy?
Zbigniew Leszek
Moim największym sukcesem jest oczywiście rodzina i jej wsparcie przez lata prowadzonej działalności. Dzisiaj z dumą możemy z żoną podziwiać zaangażowanie naszych synów w pracę na rzecz firmy Lechpol. Bardzo często twórcy firm mają problemy z sukcesją i stają przed dylematem co dalej robić z kontynuowaniem działalności firmy. W naszym przypadku synowie sami postanowili po ukończeniu studiów wyjechać na dalsze kształcenie za granicę po to, żeby wrócić do firmy z dodatkowym bagażem wiedzy, którą można wykorzystać do dalszego rozwoju firmy. Drugim wyrazistym sukcesem jest stała załoga firmy Lechpol, która z ogromnym zaangażowaniem wspiera rozwój firmy oraz uczestniczy we wszystkich działaniach z tym związanych. Muszę przyznać, że praca w firmie, która stara się wprowadzać na rynek coraz nowsze technologie stawia przed załogą ogromne wymagania związane z ciągłym dokształcaniem i wprowadzaniem procesów organizacyjnych. Zdarza się, że wprowadzane zmiany są inicjatywą ludzi, którzy są w firmie od lat, znają ją i potrafią dostosować pracę do zmieniających się realiów. Takie zaangażowanie cenię szczególnie, bo przyczynia się do sukcesu całej firmy.

ElektroTrendy
Jakie ma Pan zainteresowania również te pozazawodowe?
Zbigniew Leszek
Ponieważ w młodości chętnie uprawiałem sport oraz angażowałem się w działalność organizacji sportowych i harcerstwo więc do dnia dzisiejszego pozostało mi wiele zainteresowań z tego okresu. Regularnie gram w tenisa, jeżdżę na nartach, pływam, podróżuję i od czasu do czasu żegluję. Chętnie też uczestniczę w życiu społecznym i gospodarczym swojego regionu w którym przez osiem lat prowadziłem Komisję Edukacji i Radę Powiatu Garwolińskiego.

ElektroTrendy
Dziękujemy serdecznie za rozmowę!

Zbigniew Leszek
Również bardzo dziękuję

Nowy obraz (6)

Zobacz też

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

Optymalizacja Żywotności Twojego iPhone’a: Wymiana Portu Ładowania

11 grudnia 2023
5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

5 rzeczy, które warto wiedzieć o technologii 5G

12 września 2023
Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać ją w codziennym życiu?

12 września 2023
Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

Nowe technologie, a zielona rewolucja w energetyce

12 września 2023
Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

Inteligentne urządzenia domowe – mieszkanie XXI wieku

12 września 2023
Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

Praca i nauka zdalna – jak technologia zmieniła codzienną rzeczywistość?

12 września 2023

Inne z kategorii Brunch z biznesem

Przyszłość zaczyna się teraz”. Raport roczny 2014 i plany rozwojowe Hager Group

Przyszłość zaczyna się teraz”. Raport roczny 2014 i plany rozwojowe Hager Group

5 sierpnia 2015
Co z tą fotowoltaiką?

Co z tą fotowoltaiką?

18 stycznia 2015
ZRZESZAJMY SIĘ

ZRZESZAJMY SIĘ

7 stycznia 2015